သင္သိရဲ႕လား ( ၆ )


ကမၻာေပၚမွာ႐ွိတဲ့ အႀကီးဆံုးကၽြန္းႀကီးေတြကို သင္သိရဲ႕လား

၁။ ဂရင္းလန္ကၽြန္း ( Greeland ) 
ဂရင္းလန္ကၽြန္းဟာ အာတိတ္န႔ဲ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာႀကီးေတြၾကားမွာ႐ွိတဲ့ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာ တည္႐ွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ( 840,000 sq.miles ) က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

၂။ နယူးဂြါနီယာ ( New Guinea ) 
ဂရင္းလန္ကၽြန္ၿပီးရင္ ကမၻာေပၚမွာ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ နယူးဂြါနီယာကၽြန္းကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ တည္႐ွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၃၀၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ( 303,381 sq.miles ) က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

၃။ ေဘာ္နီယိုကၽြန္း ( Borneo ) 
အာ႐ွတိုက္မွာ အႀကီးဆံုးနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ တတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ေဘာနီယိုကၽြန္းကေတာ့ အင္ဒိုနီးယားကၽြန္းဆြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ာဗားကၽြန္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္၊ စူလာဝစီကၽြန္းရဲ႕ အေနာက္ဘက္နဲ႔ ဆူမားၾတားကၽြန္းတို႔ရဲ႕ အေ႐ွ႕ဘက္မွာ တည္႐ွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ( 288,869 sq.miles ) က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

၄။ မက္ဒါဂတ္စကာ ( Medagascar ) 
စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆံုးကၽြန္းကေတာ့ မက္ဒါဂတ္စကာ ျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးၿမိ႕ျပၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ အာဖရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တည္႐ွိကာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ( 226,917 sq.mile ) က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

၅။ ဘတ္ဖင္ ( Baffin ) 
အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ခရီးသြား႐ွာေဖြသူ ဝီလ်ံဘတ္ဖင္ရဲ႕ နာမည္ကို အစြဲျပဳၿပီးမွည့္ထားတဲ့ ဒီကၽြန္းကေတာ့ ကေနဒါႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးကၽြန္းလည္းျဖစ္သလို ကမၻာေပၚမွာ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးမားဆံုးကၽြန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ( 194,,574 sq.miles ) က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

Ref; wikipedeia

Related Posts