သင္သိရဲ႕လား ( ၁၆ )


"ကမၻာ႔အထီးက်န္ဆံုး ATM စက္အေၾကာင္း သင္သိရဲ႕လား”

ယေန႔ေခတ္တြင္ ATM စက္လုိ႔ေခၚတဲ့ အလုိအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ယူလုိ႔ရတဲ့ စက္မ်ားကုိ ကမၻာအႏွံ႕ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာလည္း ATM စက္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား အသံုးျပဳေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြသားခ်က္ခ်င္း ထုတ္ႏုိင္တဲ့ ATM စက္ ( လိုင္းမက်ရင္ေပါ့ဗ်ာ .. ဟဲဟဲ ) ကုိ လူတုိင္း က ႏွစ္ၿခဳိက္သေဘာက်စြာ သံုးစြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။

ATM စက္ေတြကုိ စူပါမားကတ္ ႀကီးေတြ၊ ေ႐ွာပင္းေမာလ္ေတြ၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ံု စသျဖင့္ လူအမ်ားအျပား သြားလာလႈပ္႐ွားေလ့႐ွိတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ ထား႐ွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ႔ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းျဖစ္တဲ့ အႏၱာတိကတုိက္မွာ ATM စက္ တစ္ခု ႐ွိိတယ္လို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာခဲ့ရင္ သင္ အံ့အားသင့္ သြားပါလိမ့္မယ္။ ေရခဲမွတ္ေအာက္ က်ဆင္းေနတဲ့ အပူခ်ိန္၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ လအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေနေရာင္ျခည္ မရ႐ွိတဲ့ ေနရာမွာ ATM စက္တစ္ခု တကယ္႐ွိပါတယ္။ 

အႏၱာတိက တုိက္ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး သိပၸံသုေတသန စခန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ McMurdo စခန္းမွာ ATM စက္တစ္ခုကုိ Wells Fargo ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရာသီဥတု အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး McMurdo သိပၸံစခန္းမွာ လူဦးေရ ၂၅၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ ေနထုိင္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ တျခား ေသးငယ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြလုိပဲ အဲဒီ သိပၸံစခန္းမွာလည္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ သေဘာတရားေတြ ႐ွိပါတယ္။ ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္သေဘာ တရားေတြ မရွိတဲ့ ေဒသျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြ၊ လူသံုးကုန္ စတုိးေတြ၊ ဘားေတြနဲ႔ စာတုိက္တစ္ခု ႐ွိတဲ့ အဲဒီ သိပၸံစခန္းမွာ ေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈကေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိင္ေတြကေတာ့ ခရက္ဒစ္ကတ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ ေငြသား သီးသန္႔သာ လက္ခံတဲ့ဆုိင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကမၻာ႔အထီးက်န္ဆံုး ATM စက္လုိ႔ တင္စားေခၚႏုိင္တဲ့ ATM စက္ကုိ တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အႏၱာတိက ေဒသရဲ႕ ဆုိးဝါးတဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ပံုမွန္ ပ်ံသန္းမႈေတြ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အခါ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ATM စက္ ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ Wells Fargo ကုမၸဏီက အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ လြယ္ကူတဲ့ အေသးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ သိပၸံစခန္းမွာ ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီက သင္တန္းမ်ား ေပးထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အရန္ ATM စက္တစ္ခု တပ္ဆင္ထားၿပီး ပင္မ ATM စက္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အဆုိပါ အရန္စက္မွ ရယူေစပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ၾကာတုိင္း စက္မ်ား ကုိ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးပါတယ္။ ယင္း ATM စက္မ်ားကုိ သြားေရာက္ ျပဳျပင္မည့္သူမ်ားကုိလည္း အႏၱာတိက ရာသီဥတုတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ကုိယ္ကာယႀကံ႕ခုိင္မႈ ႐ွိ/မ႐ွိ စစ္ေဆး႐ံုသာမက စိတ္ပညာဆန္းစစ္မႈ စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိသာ ေစလႊတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

McMurdo စခန္းဟာ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမအနီးတြင္ တည္႐ွိေသာ္လည္း စခန္း႐ွိ ATM စက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိသာ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေငြလဲလွယ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စခန္းႏွင့္ ၂ မုိင္ကြာေဝးေသာ အျခားသိပၸံစခန္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Scott Base စခန္းတြင္ သြားေရာက္ လဲလွယ္ႏုိင္ပါတယ္။ အႏၱာတိက ေဒသတြင္ တရားဝင္ေငြေၾကး မ႐ွိေသာ္လည္း ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရး႐ံုးက ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖုိးတူ အႏၱာတိက ေငြစကၠဴအခ်ဳိ႕ကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါေငြစကၠဴမ်ားကုိ သတ္မွတ္သက္တမ္းျဖင့္သာ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စခန္းမွာ ရွိတဲ့ ATM စက္ထဲက ေငြအကုန္လံုးကုိ ထုတ္ယူ မသြားႏုိင္ဘူးလား ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိး ေမးခ်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကိုေတာ့ ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက အခုလုိ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ “လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအရ စက္ထဲမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ ထည့္ထားတယ္ဆုိတာနဲ႔ တျခား အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒတစ္ခုခုကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မလုိ႔ ႀကံစည္တဲ့သူတုိင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ATM စက္မွာ ကင္မရာ တစ္လံုး တပ္ဆင္ထားပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
……

Ref; mentalfloss.com

Related Posts