သွ်င္မ - ကိုယ္ယစ္မူး


" စာေရးဆရာမသွ်င္မ စာအုပ္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်း "
အားလပ္ခ်ိန္မွာဖတ္ရႈဖို ့စာေရးဆရာမ သွ်င္မရဲ ့စာအုပ္ကို "၃ဝဝ"က်ပ္ တည္းနဲ ့ဝယ္ထားလိုက္ပါ
(၁:ဝဝ) အထိပဲမို ့လက္မေႏွးဖို ့ေတာ့လိုမယ္ဗ် 

Related Posts