ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး ႐ွိတ္စပီးယား [ Famous Bio ]


'ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး ႐ွိတ္စပီးယား'

ဝီလ်ံ႐ွိတ္စပီးယား - William Shakespeare 
ဝီလ်ံ႐ွိတ္စပီးယားကို ၁၅၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ စတာ့ဖိုဒ္ အပြန္းအာဗြန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခ့ဲပါသည္။ သူသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အထင္႐ွားဆံုး စာေရးဆရာမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ၁၆၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ 

ဝီလ်ံ႐ွိတ္စပီးယား၏ ဖခင္ ဂၽြန္သည္ လက္အိတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ မၾကာမီ သူသည္ စေတာ့ဖိုဒ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔အေမ ေမရီသည္ ထိုအခ်ိန္က ထိုေဒသတြင္ လူသိမ်ားေသာ အာဒန္မိသားစုမွ ျဖစ္သည္။ ဝီလ်ံသည္ သားအႀကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုေဒသ႐ွိ သဒၵါေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ သူသည္ လက္တင္ႏွင့္ ဂရိဘာသာစကား အနည္းငယ္ကို သင္ယူခဲ့ရသည္။ 

၁၅၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ွိတ္စပီးယားအသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႐ွိေသာအခါ၌ အန္းဟာသာေပးကို လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ သူတို႔၏ ပထမကေလး ဆူဆန္နာ(ခ်္) ကို ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၅၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အမီးနက္ႏွင့္ ဂ်ဴးဒစ္အမည္႐ွိ အျမႊာညီေနာက္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဟမ္းနက္သည္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ 

သူ၏ အသက္ ၂၀ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ႐ွိတ္စပီးယား မည္သည့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္သည္ကို မည္သူမွ မသိခဲ့ၾကေခ်။ 

၁၅၈၅ ႏွင့္ ၁၅၉၂ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ သူသည္ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ စာေရးဆရာအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္ေမြးမႈကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္၊ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ခန္႔တြင္ စထရက္ဖို႔ဒ္တြင္ သူ အနားယူခဲ့သည္။ သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ သူ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ 

႐ွိတ္စပီးယားသည္ ၁၅၈၉ ႏွင့္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ သူ႔အား လူသိမ်ားေစေသာ အႏုပညာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ေစာေစာပိုင္း ျပဇာတ္မ်ားမွာ ဟာသႏွင့္ သမိုင္းဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

႐ွိတ္စပီးယား၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ျပဇာတ္မ်ားမွာ နာမည္ႀကီး အလြမ္းအေဆြးဇာတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဟမ္းလ္မက္ ( Hamlet ) ၊ မက္စ္ဘက္ ( Macbeth ) ၊ ေအာ္သီလို ( Orthello ) ႏွင့္ လီယာမင္းႀကီး ( King Lear ) တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူသည္ A Midsummer Night’s Dream ႏွင့္ Twelfth Night ကဲ့သို႔ ထင္႐ွားေသာ ရယ္႐ႊင္ျမဴးဇာတ္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းဝင္ေသာ ျပဇာတ္မ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ လူသိမ်ားေသာ ျပဇာတ္မ်ားမွာ ေရာမသမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာ ( Julius Caesar ) ၊ အန္တိုနီ ( Antony ) ၊ ကလီယုိပါထရာ ( Cleopatra ) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျပဇာတ္ ၈ ခုမွာမူ Richard II လက္ထက္မွ Richard III လက္ထက္ထိ အဂၤလိပ္သမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ျပဇာတ္႐ံုေပၚတြင္ အျခားထင္႐ွားေသာ ျပဇာတ္မ်ားမွာ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕သားကုန္သည္ ( The Merchant of Venice ) ၊ ႐ိုမီယိုႏွင့္ ဂ်ဴးလီယက္ ( Romeo and Juliet ) ႏွင့္ The Tempest တို႔ ျဖစ္သည္။ 

႐ွိတ္စပီးယား၏ ျပဇာတ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကဗ်ာလို ေရးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဟာသဇာတ္ျမဴးမ်ားတြင္မူ အခ်ိဳ႕ျမင္ကြင္းမ်ားကို စကားေျပလို ေရးသားၿပီး သို႔မဟုတ္ စကားေျပႏွင့္ ကဗ်ာကိုေရာ၍ ေရးထားသည္လည္း ႐ွိပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ သူ၏ ေ႐ွ႕ပိုင္းျပဇာတ္မ်ားတြင္ ႐ွိတ္စပီးယားသည္ ကာရန္ကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကာရန္ကို သူေရးခဲ့ေသာ ဆြန္းနက္(စ္) ( Sonnets ) မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 

၁၅၇၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႐ွိတ္စပီးယားသည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စေတာ့ဖိုဒ္ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္းဆံုး အိမ္တစ္လံုးကို ဝယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ သူသည္ သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူ သူ႔ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုး ၇ ႏွစ္တြင္ အနားယူခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၆၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ ( သူ႔ေမြးရက္ ) တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး စေတာ့ဖို႔ဒ္ႏွင့္ ထရီနတီ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ 

။	။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ႐ွိတ္စပီးယားအေၾကာင္းကို စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း ( စက္မႈတကၠသိုလ္ ) ျပဳစုတဲ့ ‘ထူးခၽြန္ထင္႐ွားပုဂၢိဳလ္မ်ား’ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေအာက္ဆံုးမွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကိုႏွိပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 

စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲ႐ွိေနမယ့္ ဝန္ဇင္း … ။ 

-	ေအာင္ျမင္သူတိုင္း စာဖတ္ၾကသည္။ 
-	သင္လည္း ေအာင္ျမင္လိုပါက ဝန္ဇင္းမွာ စာဖတ္ပါ။ 

Related Posts