သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး အိုင္းစတိုင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ [ Famous Bio ]


'သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး အိုင္းစတိုင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္'

အဲလဘတ္အိုင္းစတိုင္း - Albert Einstein
အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိုင္းကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဝက္တင္(မ္)ဘာ့(ဂ်္)ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ ၂၀ ရာစုတြင္ ႐ူပေဗဒပညာရပ္ကို လံုးဝေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ေသာ သိပၸံပညာ႐ွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ 

အဲလဘတ္အိုင္းစတိုင္းသည္ ေက်ာင္းတြင္ လြန္စြာ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေပ။ သူသည္ လိမၼာထက္ျမက္ျခင္း မ႐ွိဟု သူ႔ဆရာမ်ားက ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ သူ႔ကို ေကာင္းစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ သူသည္ ေတးဂီတ ( အထူးသျဖင့္ တေယာထိုးျခင္း ) တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသင္ ဘာသာရပ္မ်ား၌ ညံ့ဖ်င္းခဲ့သည္။ သီအိုရီသေဘာတရားဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ႐ွင္အျဖစ္ သူ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

သူ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အိုင္းစတိုင္းသည္ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား ယူဆေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို လံုးဝေျပာင္းလဲခဲ့ေသ  သိပၸံနည္းက်သည့္ စာတမ္းမ်ားစြာကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ သူသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈသည့္ မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္႐ံုး၌ စတင္အလုပ္,လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔မိသားစုသည္ ဘာလင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ သူ႔ေက်ာင္းဆရာမ်ား မည္မွ် ခက္ထန္မာေက်ာသည္ကို သူ သတိရခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ခုလံုးသည္လည္း ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္ဟု အလြန္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာအခါ ၄င္းတို႔ အဆံုးသတ္လိမ့္မည္ဟု သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ 

အိုင္းစတိုင္း၏ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈကား နာဇီမ်ား စစ္ေရးအာဏာ ဆက္လက္ရ႐ွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ူပေဗဒပညာရပ္အတြက္ ႏိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရၿပီး ကမၻာ့ထင္႐ွားပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဴးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင့္သီးစြာ ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈမ်ားစြာကို ခံစားခဲ့ရသည္။ နာဇီမ်ားသည္ သူ၏ ေႏြရာသီေက်းလက္စံအိမ္ကိုေတာင္မွ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကၿပီး သူ႔ေလွကို ခိုးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားခဲ့သည္။ သူသည္ စစ္ကို မယံုၾကည္ေသာ္လည္း နာဇီမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစသည္။ သူသည္ နာဇီ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ရန္ အေမရိကန္ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သူသည္ အမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သူ႔ဘဝ၏ က်န္ကာလမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သူသည္ သူ႔အခ်ိန္မ်ားစြာကို ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား စြန္႔လႊတ္ရန္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ 

သိပၸံပညာရပ္တြင္ အိုင္းစတိုင္း စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားသည္ လူမ်ား အကၽြမ္းတဝင္ ေျပာဆိုရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၾကာ အလြန္ဆန္းသစ္ၿပီး ထူးဆန္းေနသျဖင့္ မည္သူမဆို သူ႔သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ မ႐ွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ အီလက္ထ႐ြန္မ်ားႏွင့္ ပ႐ိုတြန္မ်ားကဲ့သို႔ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မည္သို႔ျပဳမူပံု ( ကြမ္တမ္သီအိုရီ ) အေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ကာလ ( ရီေလးတစ္ဗီတီ ) အေၾကာင္း၊ သူ႔ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အျခားသီအိုရီမ်ားသည္ အက္တမ္မ်ားႏွင့္ စၾကာဝဠာအေၾကာင္း သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား ေတြးေတာယူဆေနေသာ နည္းလမ္းအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လူအမ်ားသည္ အထံုပါရမီ႐ွင္ ဘြဲ႕ထူးႏွင့္ အမွန္တကယ္ မထိုက္တန္ေသာ္လည္း အိုင္းစတိုင္းသည္ အထံုပါရမီ႐ွင္မ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူ႔သီအုိရီမ်ားေၾကာင့္ ႐ူပေဗဒပညာရပ္၏ ဘာသာရပ္ခြဲအားလံုနီးပါး ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ သူ႔သီအိုရီမ်ား မ႐ွိဘဲႏွင့္ ယခုေခတ္ အကၽြမ္းတဝင္႐ွိေနေသာ ေလဆာမ်ား၊ တယ္လီဗီး႐ွင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ အာကာသခရီးသြားလာမႈႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အျခားအရာမ်ားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ 

။	။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အိုင္းစတိုင္းအေၾကာင္းကို စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း ( စက္မႈတကၠသိုလ္ ) ျပဳစုတဲ့ ‘ထူးခၽြန္ထင္႐ွားပုဂၢိဳလ္မ်ား’ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေအာက္ဆံုးမွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကိုႏွိပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 

စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲ႐ွိေနမယ့္ ဝန္ဇင္း … ။ 

-	ေအာင္ျမင္သူတိုင္း စာဖတ္ၾကသည္။ 
-	သင္လည္း ေအာင္ျမင္လိုပါက ဝန္ဇင္းမွာ စာဖတ္ပါ။ 

Related Posts