'ေရာမကို ကယ္တင္ခဲ့သူ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ' [ Famous Bio ]


'ေရာမကို ကယ္တင္ခဲ့သူ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ'

ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ - Julius Caesar
ဆီဇာ ဟူေသာ အမည္ကား ‘မင္းဧကရာဇ္’ ဟု အဓိပၸာယ္ ရေလသည္။ ဆီဇာ ၏ မူလ ေရာမအသံထြက္မွာ ‘ကိုင္ဇာ’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာကို ေမြးစဥ္က မိခင္ဗိုက္မွ ခြဲ၍ ေမြးခဲ့ရသည္ကို အစြဲျပဳကာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဗိုက္ခြဲ၍ ကေလးေမြးရျခင္းကို ဆီဇာရီယန္ေအာ္ပေရး႐ွင္း ( Cesarean Operation ) ဟု ေခၚသည္။ ဆီဇာ ၏ ၾသဇာရိပ္က ဤမွ် လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။
 
မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လူစြမ္းလူစတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာသည္ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေရာမသားတို႔က လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံနယ္ပယ္မ်ားကို မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ ေသြးစုပ္ေနၾကသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြက ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလံုး ေျခခ်စရာမ႐ွိ။ လူေတြ၏ စာရိတၱေတြကလည္း ေအာက္ေျခအထိ ဗုန္းဗုန္းလဲေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

‘ေရာမကို ငါကယ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္’ ဟု ဆီဇာ သတိေပးခ်ိန္တြင္ ဆီးနိတ္က ဆီဇာကို စပိန္ျပည္အေနာက္ပိုင္း ဘုရင္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ထိုေခတ္က ဘုရင္ခံ၏ သက္တမ္းမွာ တစ္ႏွစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ေရာမကို ျပန္လည္ ကယ္တင္ခ်င္ေသာ ဆီဇာသည္ စပိန္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ေရာမလီဂ်င္းတပ္ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေသာင္းက်န္းေနေသာ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားကို ႏွိမ္နင္းသည္။ တပ္သားမ်ားႏွင့္ လက္ေရတျပင္တည္းေနၿပီး တပ္တစ္တပ္လံုး ငတ္လွ်င္ သူပါ အငတ္ခံသည္။ ေနပူ မိုး႐ြာမေ႐ွာင္ တပ္ဦးမွေန၍ ခ်ီတက္ကာ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းသည္။ ေရာမအာဏာစက္ကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဘုရင္ခံသက္တမ္းကုန္၍ ေရာမသို႔ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ဆီဇာမွာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေအာင္ပြဲရစစ္သူႀကီးအျဖစ္ အ႐ွိန္အဝါ ႀကီးထြားလာသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအာဏာကို ရရန္လည္း ဆီဇာသည္ သူ႔အင္အားကို ျဖည့္ဆည္းသည့္အေနျဖင့္ သူေဌးႀကီး ‘ကရာဆူး’ ၊ စစ္သူႀကီး ‘ပြန္ေပ’တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္။ ဘီစီ ၅၉ ခုႏွစ္တြက္ ဆီဇာသည္ ကြန္ဆားသမၼတအျဖစ္ အေ႐ြးခံရေလသည္။ ထိုစဥ္က ေရာမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ ကြန္ဆားေခၚ ႏိုင္ငံႀကီးအကဲႏွစ္ေယာက္ကို ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရသည္။ ကြန္ဆားႏွစ္ေယာက္မွာ တန္းတူရည္တူ အာဏာ႐ွိၿပီး သက္တမ္းမွာ တစ္ႏွစ္သာခံေလသည္။ 

တကယ္ေတာ့ ေရာမသားတို႔၏ ပင္ကိုစ႐ိုက္မွာ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ေနထိုင္ၾကၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးကုပ္ကုပ္ လုပ္ကိုင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားကို စစ္ႏိုင္ၿပီး တိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္လာေသာအခါ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာသည္ႏွင့္အညီ စည္းစိမ္ခံတတ္ေလသည္။ အထက္တန္းလႊာ ေရာမသားမ်ားမွာ စည္းစိမ္ခံေတာ့ ေငြလို၊ ေငြလိုေတာ့ လာဘ္စား၊ အခြန္ေတြ ဖိေကာက္လာေတာ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားက ပို၍ ခံရေတာ့သည္။ အခံရဆံုးကေတာ့ ေရာမလက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံနယ္ပယ္မွ လူမ်ားစု ျဖစ္သည္။ 

ဤသို႔ မတရား ကုပ္ေသြးစုပ္လာၾကေတာ့ ရာထူးရာခံ႐ွိသည့္ ေရာမသားမ်ားက ခ်မ္းသာလာၿပီး အိမ္ေတြ၊ ေျမေတြ လိုက္ဝယ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသည့္ ေရာမသားတို႔က အိမ္ေျမမ်ားေရာင္းကာ ေဝးရာသို႔ စြန္႔ခြာၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ ေရာမၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ အီတလီျပည္မွ တက္လာသည့္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ ဆင္းရဲသား အမ်ားစုကလည္း လူခ်မ္းသာမ်ားကို ရန္ေစာင္လာၾကသည္။ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အခြင့္ထူးခံ မွဴးမတ္ႏြယ္ဝင္မ်ားက ထင္တိုင္း ခ်ယ္လွယ္ေနၾကသည္။ 

ထိုအေျခအေနတြင္ ဆီဇာက စစ္မႈထမ္းတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို အရယူရန္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ စစ္မႈထမ္းၿပီး ျပန္လာေသာ စစ္ျပန္မ်ားအား ေျမယာမ်ား အခမဲ့ေဝေပးရန္ ဥပေဒၾကမ္းကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္သည္။ ဆီးနိတ္အမတ္မ်ားက ဆီဇာ၏ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္အျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ၾကသည္။ ဆီဇာကလည္း မေလွ်ာ့၊ သူ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို ၿမိဳ႕လယ္႐ွိ လူထုစည္းေဝးကြင္းႀကီး၌ လူထုလက္ခံရန္ အေျပာအေဟာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စည္း႐ံုးသည္။ ေရာမလူထုႀကီးက ဆီဇာ၏ ဥပေဒၾကမ္းကို တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံၾကသည္။ ၿပီးသည္ႏွင့္ ဆီဇာက ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္သို႔သြားကာ သူ၏ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေရာမဥပေဒျဖစ္သြားၿပီဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဆီဇာသည္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို ဥေပဒေဘာင္အတြင္းမွ ဆင္ႏႊဲလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို လူအမ်ားသိေစရန္ နံရံလြတ္မ်ားတြင္ စာျဖင့္ေရး၍ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု ဆီဇာက အမိန္႔ထုတ္လိုက္သည္။ ထုိအခါ ယခင္က ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့ေသာ ဆီးနိတ္အမတ္မ်ားမွာ မ်က္လံုးျပဴးကုန္ၾကေတာ့သည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာ၍ ကြန္ဆားသက္တမ္းကုန္ေသာ အခါ ဆီဇာကို ‘ေဂါလ္နယ္’ သို႔ ဘုရင္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၾကေလသည္။ ထိုအခါ အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ္တစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္စားေနေသာ ဆီဇာအဖို႔ အႀကိဳက္ေတြ႕သြားေလေတာ့သည္။ 

ဆီဇာသည္ စံျပစစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ပီသသည္။ ေလးစားၾကည္ညိဳစရာ တပ္မွဴးတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ သူ႔တပ္ကို အလြန္ဂ႐ုစိုက္သည္။ ရိကၡာႏွင့္ လစာကိုလည္း မွန္မွန္ရေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ တပ္သားအားလံုးကို ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ ေပးထားသည္။ တပ္သားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ပါးခြင့္ေပးသလို သူ႔တပ္ကို ေမာင္းလွ်င္လည္း မညႇာမတာ ေမာင္းေတာ့သည္။ စည္းကမ္းပ်က္သူ သူရဲေဘာေၾကာင္တို႔ကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူ အျပစ္ေပးတတ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ဇိမ္ႏွင့္မေန။ တပ္ဦးမွေန၍ ဓားတဝင့္ဝင့္ႏွင့္ ခ်ီတက္ကာ ကိုယ္တိုင္ တိုက္ခိုက္သည္။ ျမင္းစီးကၽြမ္းက်င္သူပီပီ သူ စစ္ခ်ီလွ်င္ တစ္ေန႔တည္း မိုင္ ၁၀၀ ေပါက္ေအာင္ ခ်ီေလ့႐ွိသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားကို ျမင္းစီးရင္း ႏႈတ္မွ ႐ြတ္ျပသြားသည္။ ေဝါႏွင့္ လိုက္ပါရင္း မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာေပမ်ား ေရးသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆီဇာသည္ အေနာက္ဥေရာပတစ္လႊားတြင္ ( ၈ ) ႏွစ္တာမွ် လွည့္လည္ကာ ရန္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ 

ေအာင္ပြဲရဆီဇာ၏ လီဂ်င္းတပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ေရာမသို႔ ျပန္လာစဥ္ ‘မိုးေတာင္ၾကား’ ၌ စခန္းခ်ေသာအခါ ဆီဇာထံ ဆီးနိတ္မွ ပို႔လိုက္သည့္ ရာဇသံ ေရာက္လာသည္။ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္သည္ကို ဆီးနိတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ ထုေခ်ရန္ျဖစ္သည္။ 

ထိုအခါ ပ်က္ဆီးေနေသာ ေရာမကို ကယ္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိသည့္ ဆီဇာသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ျပတ္သားစြာ ခ်လိုက္သည္။ ဘီစီ ၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၏ မိုးသည္းေသာ ညတစ္ညတြင္ ဆီဇာႏွင့္ သူ႔တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ‘ဂူတီကြန္ေခ်ာင္း’ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဆီဇာသည္ ဆီးနိတ္ကို စစ္ေၾကညာလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆီးနိတ္က ဆီဇာ၏ တပ္မ်ားကို တားဆီးရန္ လႊတ္လိုက္ေသာ လီဂ်င္းတပ္မ်ားသည္ ဆီဇာ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္သို႔ ခိုဝင္ၾကသည္။ 

ဘီစီ ၄၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဆီဇာႏွင့္ ပြန္ေပတို႔ ႏွစ္ေယာက္သည္ ‘ဖာဆယ္လုတိုက္ပြဲႀကီး’ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ပြန္ေပတို႔ ႐ံႈး၍ ထြက္ေျပးသြားသည္။ ဆီဇာမွာ ေရာမတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိ အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္လာသည္။ ေရာမၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားကလည္း အုန္းအုန္းက်က္က်က္ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ဆီဇာက စစ္ရထားေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္၍ လိုက္ပါလာသည္။ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာေတာ့ သံလြင္ခက္ သရဖူကို ေဆာင္းလ်က္ သူ႔ကို အင္ပါယာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အင္ပါေရတာဘြဲ႕ ( Imperator ) အပ္ႏွင္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆီဇာသည္ ဘုရင္ခံအျဖစ္ကို မခံယူေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာမသည္ ဘုရင္စနစ္ကို တူးတူးခါးခါး မုန္းၾက၍ ျဖစ္သည္။ ေရာမဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဆီဇာ၏ ရာထူးမွာ ကြန္ဆားသမၼတရာထူး ျဖစ္ေလသည္။ ဆီဇာက အၾကြင္းမဲ့အာဏာကို ရထားေသာ္လည္း ေရာမ အေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မေျပာင္းခဲ့ေခ်။ သူႏွင့္ တြဲဖက္ ကြန္ဆားသမၼတမွာ ‘မာ့ခ္အန္တိုနီယို’ ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔တြင္ အာဏာမ႐ွိ။ ဆီဇာ၏ အျဖည့္ခံသမၼတသာ ျဖစ္သည္။ 

ဆီဇာလက္ထက္တြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ထပ္တိုးလိုက္သည္။ ကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္သူမ်ားႏွင့္ ေဂါလ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ေရာမႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အခြင့္အေရးေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္က ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသည္။ ဆီဇာ၏ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ေျမယာမ်ား ခုတ္ထြင္႐ွင္းလင္းေရးအတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို လွပသာယာေစရန္လည္း ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားက ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကိုလည္း အေရးယူခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ အသံုးဝင္ေသာ အထူးျခားဆံုး ျပဳျပင္မႈမွာ ျပကၡဒိန္စနစ္ျဖစ္သည္။ ဆီဇာသည္ အလက္ဇၿႏၵီးယားမွ နကၡတၱေဗဒပညာ႐ွင္ ‘ဂ်င္းနီး’ ဆိုသူအား ပင့္ဖိတ္၍ အႀကံဉာဏ္ယူကာ တစ္ႏွစ္ကို ၃၆၅ ရက္ သတ္မွတ္ၿပီး ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရက္ထပ္ႏွစ္တစ္ရက္ တိုးေပးခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ ဆီဇာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေၾကြးတင္ကၽြန္ျဖစ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ဆင္းရဲသားးမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က ဂ်ံဳ၊ စပါးမ်ား အခမဲ့ေပးခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္း လက္ေဝခံျပည္နယ္မ်ား၌ ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစား ကိုယ္ပိုင္ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ေရာမႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕႐ြာမ်ား သြားလာဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေစရန္ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မ်ားကိုလည္း အကြက္႐ိုက္ေပးခဲ့သည္။ ဆည္ေျမာင္းမ်ား တာတမံမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ 

ယေန႔ အေနာက္ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ေရာမအင္ပါယာကို ဆီဇာက စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
။	။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာအေၾကာင္းကို စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း ( စက္မႈတကၠသိုလ္ ) ျပဳစုတဲ့ ‘ထူးခၽြန္ထင္႐ွားပုဂၢိဳလ္မ်ား’ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေအာက္ဆံုးမွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကိုႏွိပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 

စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲ႐ွိေနမယ့္ ဝန္ဇင္း … ။ 

-	ေအာင္ျမင္သူတိုင္း စာဖတ္ၾကသည္။ 
-	သင္လည္း ေအာင္ျမင္လိုပါက ဝန္ဇင္းမွာ စာဖတ္ပါ။

Related Posts