စိတ္ခြန္အားျဖစ္ဖြယ္စာစုမ်ား [Motivational Article - 11]


“အလြယ္တကူ အ႐ံႈးေပးတတ္တဲ့စိတ္က ျပင္ရခက္လား” 

-	ကိုယ္အရမ္းလိုခ်င္တဲ့အလုပ္ကို မရတဲ့အခါ ေနာက္အလုပ္ေတြအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားဖို႔ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးမႈ၊
-	စတင္ကတည္းကအ႐ႈံးေပၚတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးမႈ။
-	အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ တာထြက္တာနဲ႔ ေခ်ာ္လဲသြားတယ္၊ ဆက္ေျပးဖို႔အတြက္ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးမႈ။

ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအရာနဲ႔ပဲႀကံဳႀကံဳ အဲ့ဒီအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြယ္တကူ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးလိုက္တတ္တဲ့ အက်င့္ကေလးေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မသိစိတ္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတတ္ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုမ႐ွိဘဲနဲ႔ေတာင္ ဆက္လက္ႀကိိဳးစားဖို႔ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္အလို႐ွိတဲ့အရာကို တကယ္လိုခ်င္တဲ့စိတ္မ႐ွိလို႔ပါပဲ။ 

ကိုယ္အလို႐ွိတဲ့အရာကို တကယ္လိုခ်င္တဲ့စိတ္မ႐ွိဘူးဆိုရင္ အ့ဲဒီအရာကို လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးလိုက္ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲအရာေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခြင့္အေရး တစ္စံုတရာကေတာ့ ႐ွိေနၿမဲပါပဲ။ ဒီအခြင့္အေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးယူမလား၊ လက္လႊတ္လိုက္ၾကမလား ? အလြယ္တကူအ႐ံႈးေပးတတ္စိတ္ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံသြားမလား၊ ဒီစိတ္ကို တံု႔ျပန္အႏိုင္ယူမလားဆိုတာကေတာ့ သင့္ရဲ႕လက္ထဲမွာပါ။ 

အလြယ္တကူ အ႐ံႈးမေပးပါနဲ႔။ 

လက္ေလွ်ာ့အ႐ႈံးေပးတတ္တဲ့စိတ္ကို ခုပဲ လႊင့္ပစ္လိုက္ပါေတာ့။ 

ကိုယ္အလို႐ွိတဲ့အရာကို ကိုယ္တကယ္ပဲ လိုခ်င္တာလားဆိုတာ ျပန္လွန္စဥ္းစားပါ။ 

ကိုယ္တကယ္ပဲ လိုလိုခ်င္ခ်င္႐ွိတဲ့အရာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ လိုခ်င္စိတ္၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္၊ တိုးတက္ခ်င္စိတ္၊ တတ္ေျမာက္လိုစိတ္ကို နည္းနည္းမွ အေလ်ာ့မခံလိုက္ပါနဲ႔။ အဲ့ဒီစိတ္ကေလး အနည္းငယ္မွ် ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီဆိုတာနဲ႔ အလြယ္တကူ လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးတတ္တဲ့စိတ္ဟာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးလိုပဲ သင့္မသိလိုက္ခင္မွာပဲ သင့္ဆီတြယ္ကပ္သြားပါၿပီ။ 

အဲ့ဒီခ်ိန္ကိုက္ဗံုးက အခက္အခဲတစ္စံုတရာ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္လိုက္ရတာနဲ႔ ထေပါက္ကြဲမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္အလို္႐ွိတဲ့အရာအေပၚ တကယ္ပဲ လိုလိုခ်င္ခ်င္႐ိွတဲ့စိတ္ကို အာ႐ံုစိုက္ထားပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈမွန္သမွ်အတြက္ အဲ့ဒီစိတ္ကေလးက ခြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါေစ။ 

၁။ ကိုယ္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္မထားပါနဲ႔။ သံုးႀကိမ္အထိပဲ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွ မေအာင္ျမင္ရင္ ေတာ္ၿပီ၊ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုတာမ်ိဳး၊ ဒါေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ဆိုတာမ်ိဳး … စတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အရည္အခ်င္းကို ကန္႔သတ္မထားပါနဲ႔။ သင္ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့ ပမာဏေရာက္လို႔မွ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္မလာရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္ႀကိဳးစားဖို႔စိတ္အင္အားက သုညကို ေရာက္႐ွိသြားပါၿပီ။ 

၂။ “ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ” ဆိုတာမ်ိဳးထက္ “ဘယ္လိုလုပ္ရင္ရႏိုင္မလဲ” ဆိုတာမ်ိဳးကို နည္းနည္းေလာက္ေျပာင္းၿပီး ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ ေျဖ႐ွင္းရခက္ေနတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို “ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ” ဆိုၿပီး စဥ္းစားေတြးၾကည့္တာထက္ “ဘယ္လိုုလုပ္ရင္ရႏုိင္မလဲ” ဆိုၿပီး စဥ္းစားၾကည့္တာက ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုၿပီးေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ အဲ့ဒီျပႆနာကိစၥရပ္ကို လက္ေလွ်ာ့အ႐ံႈးေပးလိုက္ဖို႔ ရာႏႈန္းလည္း ပိုၿပီး ေလ်ာ့နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။

၃။ “ဒါ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုတဲ့ အေတြးကို လံုးဝလႊင့္ပစ္လိုက္ပါ။ လက္႐ွိေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအရပ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အတိတ္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ “မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပ ဆင္ေျခေပးမႈနဲ႔ “အလြယ္တကူ အ႐ံႈးေပးမႈ” တို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ … သင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာ၊ သင္လုပ္ခ်င္တဲ့အရာအေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ အ႐ံႈးမေပးပါနဲ႔။ 

Ref; lifehack.org

“သင္ဟာ အလြယ္တကူအ႐ံႈးမေပးတတ္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေလးကို Like နဲ႔ Share ေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္”
“အလြယ္တကူအ႐ံႈးေပးတတ္တဲ့စိတ္ကို ဘယ္လိုျပဳျပင္ရင္ရမလဲဆိုတဲ့အေပၚ စာခ်စ္သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ေလးကိုလည္း comment မွာ မွ်ေဝေပးသြားပါဦးခင္ဗ်”
ဝန္ဇင္းပရိသတ္ႀကီးကို ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ … 

Related Posts