သိုးေဆာင္း - ပဥၥလက္႐ြာ အပိုင္း ( ၁ ) [အခန္းဆက္ဝတၳဳ႐ွည္]


အခန္းဆက္ဝတၳဳ႐ွည္
သိုးေဆာင္း - ပဥၥလက္႐ြာ အပိုင္း ( ၁ ) 
...
( က ) 
ခပ္ေဝးေဝးဆီမွ
မိႈင္းပ်ပ်ရြာေလးကိုၾကည့္ရင္း သက္ျပင္းတစ္ခ်က္
ရိႈက္မိသည္။ စိမ္းစိမ္းစိုစို ကင္းမဲ့ေသာ
ေက်းရြာတစ္ရြာပါ။ သစ္ႀကီးဝါးႀကီးမရွိသည့္ အျပင္
ေနေရာင္ ၏ ဝါးမ်ဳ ိမႈ ေၾကာင့္ အေငြ႔ပ်ံေနသည္ဟုပင္
ထင္ျမင္မိပါသည္။
သို႔ ေပမဲ့လည္း မတတ္ႏိုင္၊
ေရာက္ေအာင္ေတာ့ သြားရေပဦးမည္ ။ ဒုတိယေျမာက္
သက္ျပင္း ကိုျပဳ ရင္း တံလွ်ပ္ထေနေသာ ေျမျပင္ကို
စိုးစိုးရြံ႕ရြံ႕ ၾကည့္မိ၏ ။ ေနပူပူ၊ သဲပူပူ၊ ၿပီးေတာ့
အမိုးအကာ မပါ။ စလြယ္သိုင္းထားေသာ
လြယ္အိတ္တစ္လံုး၊ ခရီးမိုင္ေပါင္းမ်ား စြာ
ေမ်ာေရြ႕ေလွ်ာက္လွမ္းလာ သည့္ ေပ်ာ္က်လုလု
ဖိနပ္တစ္ရန္။
ဒါပါပဲ။
လြယ္အိတ္ကိုျပင္လြယ္ရင္း
သစ္ေျခာက္ပင္ႀကီးေအာက္မွ ေျခတစ္လွမ္း
စတင္လိုက္သည္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္လွမ္း။
ရြာနားကိုကပ္လာသည့္တိုင္ေအာင္
ေက်းရြာကေလးက မယံုၾကည္ႏိုင္စြာ လြန္လြန္က်ဴ း က်ဴ း
တိတ္ဆိတ္ေနပါ၏ ။ အေဝးကျမင္ရသည္ထက္
အနီးေရာက္ေတာ့ ပိုမိုေျခာက္ကပ္ေနသည္ကို သတိ
ထားမိသည္။ ရြာျခံစည္းရိုးဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္ေသာ
္လည္း လံုျခံဳ မႈ လံုးဝမရွိေသာ အုတ္သား အေဆြး
အျမည္ ့ေတြ ပါ။ တခ်ဳ ိ႕ေနရာေတြ မွာ လူတစ္ကိုယ္စာ
ေပါက္ၿပဲ၍ အထဲတိုးဝင္ႏိုင္သလို တခ်ဳ ိ႕ေနရာေတြ မွာ
အုတ္ခ်ပ္ႏွစ္ ခ်ပ္၊ သံုးခ်ပ္ လြတ္ေနသည္။
လွည္းတစ္စီးနီးနီးဝင္လို႔ရေသာ ေပါက္ၿပဲမႈ
မ်ား ကိုလည္း ေတြ ႔ရ၏ ။ ထိုအရာကိုေတာ့ ဝါးကပ္
ေဆြးေဆြးေတြ ႏွင့္ ကာရံထားသည္။ လံုျခံဳ မႈ
လံုးဝကင္းမဲ့ေသာ ရြာျခံစည္းရိုးပါပဲ။
အနီးနားေရာက္သည့္ တိုင္ လူေနေက်းရြာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ
ဆူညံမႈ ကိုမေတြ ႔။ ထူးျခားဆန္းျပားမႈ
အေငြ႔အသက္ေတြ ဒီရြာမွာ တလူလူ ပ်ံ႕လြင့္ေနေၾကာင္း
ရိပ္စားမိသည္။
သတိထားရမွာ ေတာ့ ေသခ်ာပါ၏ ။
ရြာပ်က္ႀကီးလား၊ ဒါမွမဟုတ္၊ စြန္႔ပစ္အံ့ဆဲဆဲ ေက်းရြာ
တစ္ရြာလား။
ရြာတြင္ းသို႔ ေရာက္စဥ္မွာ ပင္
သူ႔ယူဆခ်က္ကို ခိုင္မာေစသည့္ သက္ေသတစ္ခုကို
ထပ္ေတြ ႔ ရ၏ ။ ရြာမွာ အိမ္ေျခေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား
ေတြ ႔ေသာ ္လည္း လူရိပ္လူျခည္ မေတြ ႔ရ။ ကၽြဲ၊ ႏြား၊
ေခြး၊ ေၾကာင္ စေသာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြ လည္း
မေတြ ႔။
ဒါေပမဲ့ အိမ္တံခါးေတြ ကိုေတာ့
ဖြင့္ထားသည္။ အိမ္ေတြ မွာ လည္း ဝန္းျခံသေဘာမ်ဳ ိး
ကာရံထား ျခင္းမရွိပါ။ တခ်ဳ ိ႕မွာ တစ္အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္
ကပ္လ်က္ ျဖစ္ၿပီး တခ်ဳ ိ႕ ကေတာ့ အတန္ငယ္ေဝးပါ၏ ။
သို႔ ေပမဲ့ တူညီတာတစ္ခု ကေတာ့ ရွိသမွ်အိမ္ေတြ
အားလံုး ေျခာက္ေသြ႔တိတ္ဆိတ္ေနသည္။
ေျခစံုရပ္လ်က္ ၾကည့္ေနရာမွ တံေတြ
းတစ္ခ်က္ မ်ဳ ိမိသည္။
'ေရ . . . '
အလြန္အမင္းကို
ဆာေလာင္လ်က္ရွိေနသည္။ ခရီးအေဝးႀကီး
ေလွ်ာက္လွမ္းလာသည့္ အတြက္ လူကနားခ်င္ၿပီ
ျဖစ္သလို ခႏၶာကိုယ္က ေတာင့္ေတာင့္တတ
ဆာေလာင္တာတစ္ခုလည္း ရွိ၏ ။ အဲဒါက ေရဓာတ္ကို
ငတ္ငတ္မြတ္မြတ္ ေတာင့္တေနတာပါပဲ။
သို႔ ေပမဲ့ ဤေနရာ၊ ဤပတ္ဝန္းက်င္တြင္
ေရဓာတ္ႏွင့္ တူတာ မေတြ ႔ပါ။ တျခားေက်းရြာေတြ လို
ေရအိုး၊ ေရစည္မ်ား အိမ္ေဘးတြင္ ခ်ထားသည္ကိုလည္း
မေတြ ႔ရ။ ေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔ ေဝခြဲရခက္ေသာ
လမ္းဆံုတစ္ခုကို ေရာက္၍ လာသည္။
သူ႔ကို လမ္းႏွစ္ သြယ္က ဆီးႀကိဳ ေန၏ ။
ဘယ္လမ္းက ဆက္ေလွ်ာက္ရမလဲ ရပ္တန္႔ကာ
စဥ္းစားေနမိသည္။ သို႔ ေပမဲ့ မေရာက္ဖူးသည့္ရြာေပမို႔
ဘယ္လမ္းကဝင္ဝင္ ထူးျခားမႈ မရွိႏိုင္ရကာ
ညာဘက္လမ္းထဲကိုပဲ ခ်ဳ ိးေကြ႔ဝင္မိပါသည္။
ေျမနီလမ္း ျဖစ္ေပမဲ့ ေျမသြားေတြ မွာ
ေတာင့္တင္းၾကံ့ခိုင္ျခင္း မရွိေတာ့။ ဖုန္အလိပ္လိပ္က
ေျခမ်က္စိျမဳ ပ္ေအာင္ ထူထပ္ေနသည္။ လမ္းေပၚတြင္
ေျခရာအနည္းငယ္ေတြ ႔သည္ေၾကာင့္ စိတ္
သက္သာရာေတာ့ ရလိုက္မိသည္။ မၾကာခင္က
ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေသာ ေျခရာေတြ မို႔ ဤရြာတြင္
ေနထိုင္သူရွိေလာက္ပါသည္။
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ပင္ႏွင့္ တူတာဟူ၍
တစ္ေတာင္ေလာက္ သစ္ငုတ္တိုပင္ မေတြ ႔ရ။
သစ္ႀကီးဝါးႀကီးဆိုလွ်င္ ေဝးလြန္းပါသည္။ ဤရြာမွာ
ထူးျခားေနတာ ဒါပါပဲ။ လြင္တီးေခါင္ျပင္ႀကီးတြင္
ေက်းရြာလာတည္ထားသည္လားဟုပင္
အထင္ေရာက္မိသည္။
နဖူးမွခိုတြဲ လာေသာ ေခၽြးသီးမ်ား ကို
လက္ျဖင့္ ပင့္သုတ္ရင္း
ႏႈတ္ခမ္းတစ္ခ်က္သပ္လိုက္သည္။ ဒီအခ်ိန္
ေရတစ္ေပါက္က သူ႔အတြက္ ကမၻာတစ္ခုမွ် အေရး
ပါေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
ထိုစဥ္မွာ ပင္ အသံတစ္ခုက နားထဲသို႔
အမွတ္မထင္ တိုးထိလာေတာ့၏ ။
''ေနာင္ . . . ေဝ . . . ေဝ . . . ''
ေၾကးစည္သံ။
ဟုတ္တယ္၊ ေၾကးစည္ထုသံ၊ ဝမ္းသာအားရ
အသံထြက္လာရာဘက္ဆီ မ်က္လံုးေဝ့ၾကည့္
လိုက္ေတာ့ . . .
ခပ္ေဝးေဝးေကာင္းကင္တြင္
တလိပ္လိပ္တက္ေနေသာ ဖုန္လံုးမ်ား ကို ျမင္ရ၏ ။
ဆူဆူပူပူ လူသံေတြ ကိုလည္း ၾကားရသည္။
ဝမ္းသာစိတ္တို႔ အတိုင္းမသိ ျဖစ္ထြန္းသြားကာ ေျခကို
သြက္သည္ ထက္ သြက္ေအာင္ လွမ္းလိုက္မိပါသည္။
ဘာပဲေျပာေျပာ ဤရြာမွာ လူရွိေနတာ ေသခ်ာပါသည္။
ေျခမ်က္စိျမဳ ပ္ေသာ ဖုန္ေတာထဲတြင္
ပူလို႔ပူမွန္းပင္ မသိေတာ့။ အေပၚမွ စီးမိုးေလာင္ၿမိဳ
က္ေန ေသာ ေနလံုးကိုလည္း သတိမရ၊ ေအာက္မွ
အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာ ဖုန္ပူကိုလည္း
သတိမရ။ တလွပ္လွပ္ထေနေသာ ဝမ္းသာစိတ္ေတြ ႏွင့္
ၾကားေနရေသာ အသံမ်ား ဆီ နီးသထက္ နီးေအာင္
ေလွ်ာက္လွမ္းသြားလိုက္စဥ္မွာ ပဲ . . .
''ဟင္ . . . ''
''ေနာင္ . . . ေဝ . . . ေဝ . . . ''
အနီးကပ္ၾကားလိုက္ရေသာ
ေၾကးစည္သံတစ္ခ်က္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ
ျမင္လိုက္ရေသာ လူအုပ္ႀကီးတစ္ခု၊ ေၾကးစည္သံႏွင့္
လူအုပ္ႀကီးၾကားမွ တအိအိလိုက္ပါလာေသာ
လွည္းတစ္စီး၊ ထိုလွည္းကို ေယာက်္ားေလးမ်ား
ကတြန္း၍ ေနာက္မွ လူအုပ္ႀကီးက ငိုႀကီးခ်က္မျဖင့္
ပါလာၾကသည္။
လံုးဝ လြဲမွာ းစရာမရွိေသာ
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါပဲ။
ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ရပ္ဝန္းမွာ မဆို ျမင္ရံုႏွင့္
သိသာႏိုင္ပါသည္။ အသုဘတစ္ခု ခ်လာတာပါ။
ရင္ထဲမွာ ဘယ္လို ျဖစ္သြားမွန္းမသိ။
ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနေသာ စိတ္တို႔ပင္ ခဏတာ
ေပ်ာက္ရွသြား သလို ထင္ရသည္။
အတန္ငယ္လွမ္းေသးေပမဲ့
ေသခ်ာျမင္ေနရသလို သူ႔ကိုလည္း ထိုအထဲမွ လူတခ်ဳ
ိ႕က လွမ္းျမင္ေနမည္ ဆိုတာ ေသခ်ာပါသည္။ သူ
ေရွ႕ဆက္မတိုးမိ။ ဟာဆင္းသြားေသာ စိတ္အစဥ္နဲ႔
ရပ္တန္႔၍ သာ ၾကည့္ေနသည္။
သို႔ ေပမဲ့ သူရွိရာဆီသို႔
အသုဘအေလာင္းလွည္း ေရာက္မလာပါ။ ထို႔အတူ
ေနာက္မွ ငိုယို လိုက္ပါလာၾကေသာ လူအုပ္ႀကီးလည္း
ေရာက္မလာခဲ့။ ရပ္ၾကည့္ေနဆဲမွာ ပင္ 'ေနာင္ေဝေဝ'
ေအာ္ျမည္ ေသာ ေၾကးစည္သံက လမ္းခ်ဳ ိးတစ္ခုထဲသို႔
ခ်ဳ ိးေကြ႔ဝင္သြားသည္။ ေၾကးစည္သံေနာက္ကို
အေလာင္းတင္တြန္းလွည္းလည္း
ေမ်ာေရြ႕လိုက္ပါသြား၏ ။
ၾကည့္ေနရင္းမွာ ပင္ ဘာမွန္းမသိေသာ
ကြဲလြဲမႈ ေတြ ကို စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျမင္လိုက္ရ
သည္။
လူေတြ ၏ မ်က္ႏွာ၊ ၿပီးေတာ့ အသားအေရ၊
ေျပာဆိုေနၾကေသာ စကားမ်ား ။
ဝမ္းနည္းသည္ထက္သာလြန္ေသာ ခံစားမႈ
တစ္ခုက အားလံုး၏ မ်က္ႏွာေတြ မွာ ေပၚေနသည္။
အဲဒါက တစ္စံုတစ္ခုကို ေတာင့္တေနျခင္း၊ လူတိုင္း၏
မ်က္ႏွာေတြ မွာ ရွင္းသန္႔ၾကည္လင္မႈ ကို မေတြ ႔၊ မည္
းညိဳ ေျခာက္ကပ္ကာေနသည္။ ၿပီးေတာ့ မ်က္လံုးေတြ
မွာ အားေပ်ာ့ရီေဝ ေနၾက၏ ။
အသားအေရေတြ မွာ ပိုလို႔ပင္ဆိုးပါသည္။
ျမင္ေတြ ႔ရသေလာက္ လူေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား ၏
အသားအေရေတြ က ေနေလာင္ခံထားရသည္ထက္
သာလြန္ကာ မာတင္းအက္ကြဲလ်က္ ရွိၾကသည္။
ဘာေတြ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ၊ ဒီရြာက ဘယ္လိုရြာလဲ။
စိတ္ထဲမွာ အေတြ းေတြ ေယာက္
ယက္ခတ္ေနေပမဲ့ လူ ကေတာ့ ညိႇဳ ႕ ငင္မႈ
တစ္ခုေနာက္ကို အလိုလိုလိုက္သြားမိသည္။ အဲဒါက
လမ္းခ်ဳ ိးတစ္ခုထဲသို႔ ခ်ဳ ိးေကြ႔ဝင္သြားေသာ
လူအုပ္ႀကီးေနာက္ကို လိုက္သြားမိတာပါပဲ။ အေတာ္
လိုက္ဝင္သြားၿပီးမွ လွမ္းေတြ ႔ရေသာ
ေနရာတစ္ခုကိုျမင္ၿပီး သေဘာ ေပါက္လုိက္မိသည္။
ေရွ႕မွာ လူတုိ႔၏
ေနာက္ဆုံးအိမ္ျပန္ခ်ိန္ရပ္ဝန္းေလးက သံေဝဂဆန္ဆန္
သူတုိ႔အားလုံးကို ေစာင့္ႀကိဳ ေန၏ ။
ထုိစဥ္မွာ ပင္ ေရွ႕ပိုင္းဆီမွ
ဝုိင္းဝန္းေအာ္ဟစ္လုိက္ၾကေသာ အသံေတြ ကို
ထူးထူးျခားျခား ၾကားလုိက္ရသည္။ တကယ့္ကို
ထူးထူးျခားျခားပါပဲ။ ခံျပင္းမႈ တုိ႔
ျပည့္ႏွက္ေပၚလြင္လြန္းေနေသာ အေမးစကားသံတစ္ခု။
"ေနာက္တစ္ခါ လာဦးမလားေဟ့ …"
ေယာက်္ားေလးအခ်ိဳ ႕ မွာ လည္း
သုသာန္အဝင္ဝမွေစာင့္ကာ အေလာင္းတင္လွည္းကို
ခဲနဲ႔ ဝိုင္းပစ္ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဆက္တည္း
ဝိုင္းေအာ္ၾက၏ ။
''ေနာက္တစ္ခါ လာဦးမလား''
''မလာေတာ့ဘူး . . . ''
''ေရရွားတယ္လို႔ေျပာဦးမလား''
''မေျပာေတာ့ဘူး''
''ေရငတ္ၿပီး ေသၾကဦးမလား . . . ''
''မေသေတာ့ဘူး . . . မေသေတာ့ပါဘူး''
ထို႔ေနာက္ေတာ့
လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူအားလံုး အားရပါးရ
ေအာ္ဟစ္ငိုယိုၾကပါေတာ့သည္။ ထူးဆန္းလြန္းေသာ
စကားေတြ ေၾကာင့္ ေၾကာင္အ,ကာ သြားမိ၏ ။
ၾကည့္ေနစဥ္မွာ ပင္ လူအခ်ဳ ိ႕က လွည္းေပၚမွ
အေလာင္းကိုခ်ကာ တစ္ေနရာသို႔ ထမ္းယူသြား
ၾကသည္။ အေလာင္းသယ္သြားရာေနာက္သို႔ လူတခ်ဳ
ိ႕လိုက္ပါသြားၾကၿပီး တခ်ဳ ိ႕ ကေတာ့ ရပ္၍ သာ
က်န္ခဲ့ပါသည္။ သူ ကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ
ရပ္ေငးေနရာမွ ေနရာတစ္ခုဆီသို႔ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္
တိုးေရြ႕သြားလိုက္သည္။
ဇရပ္ေလးတစ္လံုး . . .
သုသာန္၏ အလယ္တည့္တည့္ေလာက္မွာ
ျမင္ရသည္မို႔ သူေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနျခင္း ျဖစ္ သည္။
မူလရပ္ေနရာက လူေတြ ကြယ္ေနသည္မို႔
အေလာင္းထမ္းသြားရာေနရာကို မျမင္ရ။ လူေတြ ၏
ပယ္ေဖ်ာက္မရေသာ ဗီဇတစ္ခုအတိုင္း ထူးဆန္းေသာ
အသုဘခ်မႈ တစ္ခုကို သူအစအဆံုး ျမင္ေတြ ႔
ခ်င္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
ဇရပ္ေလးဆီေရာက္ေတာ့ သူ႔ထက္ႀကိဳ
ေရာက္ႏွင့္ ေနသူတစ္ဦးကို အခန္႔သားေတြ ႔ရ၏ ။
ကေလးငယ္တစ္ဦး ေအာက္ေျခသံမံတလင္းေပၚတြင္
တင္ပလႅင္ေခြထိုင္ကာ တစ္စံုတစ္ရာကို ေရး ျခစ္
ေနသည္။ ဇရပ္ေပၚတက္လာေသာ သူ႔ကို ေမာ့ၾကည့္၏
။ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းျပန္ငံု႔ကာ လုပ္လက္စအလုပ္ ကို
ဆက္လုပ္ ေနသည္။
ရွိလွမွ အသက္အရြယ္က ဆယ္ႏွစ္ သာသာ
ဒါေပမဲ့ . . .
အုတ္နီခဲခၽြန္တစ္ခုကိုကိုင္ကာ
ေအာက္ေျခတြင္ တေဒါက္ေဒါက္ ေရး ျခစ္ေန၏ ။
ထိုေရး ျခစ္ေန ေသာ အရာမ်ား ကို အမွတ္မထင္
ၾကည့္လိုက္မိသည့္အခိုက္ . . .
''ဟင္ . . . ''
အံ့ၾသသြားရပါၿပီ။
တြက္ခ်က္ေနသည္ကား
ေဂ်ာ္ေမႀတီပုစာၦတစ္ပုဒ္။ ေရာက္ဆဲအသက္ႏွင့္
လံုးဝကြဲလြဲေနေသာ တြက္ခ်က္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဇရပ္အႏွံ႕အျပားမွာ လည္း အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္စြာ ေရး
ျခစ္ထားေသာ ေဂ်ာ္ေမႀတီပုစာၦမ်ား ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ား
ကိုလည္း ေတြ ႔ရသည္။ မယံုႏုိင္စရာပါပဲ။
သူ ေၾကာင္ေငးသြားရေပမဲ့ ထုိကေလး
ကေတာ့ သူ႔ကို အာရံုရွိမေနပါ။ သူ႔ကိုပင္မဟုတ္၊ ဆူပူ
ေအာ္ဟစ္ေနၾကေသာ အသုဘခ်မႈ တစ္ခုကိုလည္း
အာရံုမရွိ။
ထိုစဥ္မွာ ပဲ
အေလာင္းသယ္သြားရာေနရာတစ္ခုဆီမွ
ငိုယိုေအာ္ဟစ္သံေတြ တစ္ခဲနက္ ထြက္ ေပၚလာသည္။
လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မိေတာ့
သယ္ေဆာင္သြားရာအေလာင္းအား ေျမျမဳ ပ္သၿဂိဳ
ဟ္ေနသည္ ကို ဝိုးတဝါး ေတြ ႔ရသည္။ ပါရမီရွင္ေလး
ကေတာ့ ေအးေဆးပါပဲ။ သူျပဳ လုပ္ေနရာ အလုပ္မွလြဲ၍
က်န္တာကို စိတ္ဝင္စားဟန္မျပ။
ခပ္ေဝးေဝးဆီမွ လူအုပ္ႀကီးကို
ေမွ်ာ္ေငးေနရင္းမွ ေခါင္းကို တဆတ္ဆတ္ယမ္းမိသည္။
လူေတြ ေသလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ငိုၾကတာလဲ။
ေသလူက
ရယ္ေအာင္ေသမေပးတတ္လို႔သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။
ၾကည့္ေနရင္းႏွင့္ ပင္ အေလာင္း မွာ ေျမက်သြားသည္။
ၿပီးေတာ့ ေျမဖို႔သည္။ အလွ်ံညီးညီး
ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ေသာ ကမီးမ်ား ကို ၾကည့္ရင္း
သက္ျပင္းတစ္ခုကို ခပ္ေလးေလး ခ်မိ၏ ။ ထိုအခိုက္မွာ
ပဲ လိုက္ပို႔သူလူအုပ္ႀကီးဆီမွ ထူးျခား မႈ ေနာက္တစ္ခုကို
ထပ္ေတြ ႔ရွိလိုက္ရသည္။ သူတို႔
ဘယ္ကိုသြားေနၾကတာလဲ . . . ။
ပံုမွန္အားျဖင့္
အေလာင္းေျမဖို႔သြားၿပီဆိုလွ်င္ လုိက္ပို႔သူေတြ မွာ
ျပန္ဖို႔သာရွိသည္။ သို႔ ေပမဲ့ ယခု မျပန္ၾကေသးပါ။
ေနရာတစ္ခုဆီသို႔ ဆက္လက္
ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနၾက၏ ။
သုသာန္က အုတ္တံတိုင္း
ေလးဘက္ေလးတန္ ကာရံထားေသာ သုသာန္ ျဖစ္ၿပီး
ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မွာ လည္း တစ္ေပါက္တည္း
ျဖစ္၏ ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြ သြားေနၾကတာက
ထြက္ေပါက္ဆီသို႔ မဟုတ္။ သုသာန္၏ အေနာက္ဘက္
နံရံတစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္ကာ သြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အျမင္ဆန္းေနသည္မို႔
စိတ္ဝင္တစားၾကည့္ေနစဥ္မွာ ပဲ
အနီးဆံုးေရာက္သြားသူမွာ နံရံေရွ႕တြင္
ရပ္တန္႔လိုက္ေလသည္။ ၿပီးေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳ
လုပ္လိုက္သည္။
''ဟင္ . . . ''
အုတ္နံရံမွာ ႏွစ္ ကာလ၏ ၿပိဳ လဲမႈ ေၾကာင့္
အဂၤေတကြာကာ အုတ္ခ်ပ္တို႔ပင္ အစီအရီ ေပၚေနၿပီ
ျဖစ္၏ ။ ထိုလူျပဳ လုပ္လိုက္တာက
စာရြက္ေခါက္တစ္ခုကို အုတ္ခ်ပ္ၾကားတြင္
ထိုးညႇပ္လိုက္တာပါပဲ။ ေနာက္မွပါလာသူအားလံုးမွာ
လည္း ထိုအတိုင္းပင္ လိုက္လုပ္ၾကေလသည္။
ခဏခ်င္းပင္ အုတ္နံရံ၏
ေနရာတစ္ကြက္စာမွာ စာရြက္ေခါက္တို႔ျဖင့္
ျပည့္သိပ္သြား၏ ။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေတာ့
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံဝါႀကီးတစ္ခုက
ဘယ္ကမွန္းမသိ ထြက္ေပၚ လာပါေတာ့သည္။
''ေနာက္တစ္ခါ ဒီလို အ ျဖစ္ဆိုးေတြ ထပ္မ
ျဖစ္ပါရေစနဲ႔ . . .
ေရရွားၿပီး ေသပြဲမဝင္ပါရေစနဲ႔ . . .
က်ဳ ပ္တို႔ရြာႀကီး အရင္ကအတိုင္း
ရာသီဥတုျပန္မွန္ပါေစ''
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ထိုအသံႀကီးက
သုသာန္တစ္ဝန္းလံုးကို ဟိန္းသြားသည္။
ထို႔ေနာက္ေတာ့ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သူအားလံုးမွာ
ကိုယ္လိုရာကိုယ္ ေအာ္ဟစ္ၾကပါေတာ့သည္။
''မိုး အျမန္ဆံုးရြာပါေတာ့''
''ေခ်ာင္းေတြ ၊ ကန္ေတြ ေရျပည့္ပါေတာ့''
''ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔
''ကိုးေခ်ာင္းရြာႀကီး'' ကို ေဆာင္မေတာ္ မူပါ''
''က်ဳ ပ္တို႔တစ္ရြာလံုး
ေရငတ္ၿပီးမေသပါရေစနဲ႔ . . .''
''ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ အကုန္လံုး
ေသရပါေတာ့မယ္''
ဟိုမွသည္မွ မခံမရပ္ႏိုင္
ေအာ္ဟစ္လိုက္ၾကေသာ အသံမ်ား ကို နားေထာင္ရင္း
ၾကက္သီးတို႔ ပင္ ဖ်ဳ ိးဖ်ဳ ိးဖ်င္းဖ်င္း ထမိ သြားပါသည္။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ပါပဲ။
ၿပီးေတာ့ . . .
စိတ္ဝင္စားဖို႔လည္း
အင္မတန္ေကာင္းေနသည္။
*
( ၂ )
''အစ္ကို႔နာမည္ ရိုးစစ္ပါ''
ေကာင္ေလးက သူ႔ကို ေမာ့ၾကည့္၏ ။
''ဟုတ္လား၊ ကၽြန္ေတာ္ က အီလစ္''
သာမန္ထက္မပိုေသာ တံု႔ျပန္မႈ တစ္ခု
ထြက္က်လာပါသည္။
''အစ္ကိုက ခရီး သြားပါ''
''ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဒီရြာကပဲ''
ေျပာၿပီး ေကာင္ေလးက
မတ္တပ္ထရပ္ပါသည္။ ယခုေတာ့ သုသာန္တြင္ းမွာ
မည္ သူမွ် ရွိမေန ေတာ့။ အကုန္လံုး
ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ရြာတြင္ းသို႔
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
သုသာန္ႀကီးမွာ ခုနက ဘာမွမ ျဖစ္ခဲ့သလို
ေလတဟူးဟူး တိုက္ခတ္ေန၏ ။
ၾကည့္ေနရင္းႏွင့္ ပင္
ဇကာခံုးတစ္ခုကိုကိုင္ကာ ေကာင္ေလးက
ဇရပ္ေပၚမွဆင္းသြားသည္။
ထြက္ခြာသြားရာေနာက္ေက်ာအား ရိုးစစ္ ေငးၾကည့္ရင္း
မွတ္ခ်က္တစ္ခုျပဳ မိသည္။ ဟက္ဟက္ ပက္ပက္ ပံုစံမ်ဳ
ိးကို မေတြ ႔ရ။ မ်က္ႏွာေသၿပီး အရယ္အျပံဳ း ရွားပါးမည္ ့
ရုပ္လကၡဏာမ်ဳ ိး ရွိသည္။
ေကာင္ေလးက ခုနရြာသားေတြ စကၠဴ
ေခါက္မ်ား ထိုးညႇပ္ခဲ့ေသာ နံရံဆီသို႔ ဦးတည္ကာ
သြားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးစစ္ၾကည့္ေနဆဲမွာ ပင္
ေကာင္ေလး စကၠဴ ေခါက္မ်ား ကို နံရံမွခြာယူကာ
ဇကာတြင္ းသို႔ ထည့္ေန၏ ။ ခဏခ်င္းပင္ အုတ္နံရံမွာ
ထိုးညႇပ္ထားေသာ စာရြက္ေခါက္မ်ား ကုန္သြား သည္။
ေနာက္ဆံုးစာရြက္ေခါက္တစ္ခုအား
ဆြဲယူၿပီးခ်ိန္၌ ေအးေအးလူလူပင္ ဇရပ္ဆီသို႔ ျပန္လည္
ေလွ်ာက္လွမ္းလာေန၏ ။ အေပၚေရာက္ေတာ့
ဇကာကိုခ်ကာ စာရြက္ေခါက္မ်ား ကို
ျဖန္႔ကာစီေနသည္။
ရိုးစစ္ၾကည့္မိေတာ့ စာရြက္အမ်ား စုက
တစ္ဖက္ျခမ္းမ်ာသာ စာပါၿပီး တစ္ဖက္က ဗလာ
ျဖစ္သည္။ ဘာေတြ ေရး ထားမွန္းေတာ့ မသိ။
စာမ်က္ႏွာႏွစ္ ခုလံုး သံုးထားေသာ စာရြက္မ်ား လည္း
ရွိ၏ ။
သူ နားမလည္ပါ။ ဘယ္ေနရာ
ဘယ္ေဒသမွာ မွလည္း ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ဳ ိးကို
မျမင္ဖူး၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ . . .
''ေကာင္ေလး . . . ''
မပြင့္တပြင့္ သူ႔ေခၚသံေၾကာင့္
ေမာ့ၾကည့္လာသည္။
''အဲဒါ ဘာေတြ လဲ . . . ''
ေကာင္ေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းအျပံဳ း
တစ္ခုကို ေတြ ႔ရသည္။ ၿပီးေတာ့ လက္ထဲမွာ
ကိုင္ထားေသာ စာရြက္တစ္ရြက္အား သူ႔ဆီထိုးေပးရင္း .
. .
''ေရာ့ . . . ဖတ္ၾကည့္ေလ''
ကပ်ာကယာ ဆြဲယူၾကည့္လိုက္ေတာ့ . . .
*

''ခင္ဗ်ားအတြက္
တကယ္ပဲဝမ္းနည္းပါတယ္။ တမလြန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ .
. . ''
ဦးဘသန္း
ေကာင္ေလးက ေနာက္တစ္ရြက္
ထပ္ေပးသည္။ ပထမစာရြက္လိုပင္
စာမ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းသာ အသံုးျပဳ ထားေသာ . . .
ေက်းရြာအတြက္၊ မိသားစုအတြက္ ခင္ဗ်ား
တာဝန္ေက်ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား စိုက္ပ်ဳ ိး ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္ေတြ ၊
ခင္ဗ်ားတူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ ေရကန္ေတြ ရဲ႕ အက်ဳ ိးကို ျမင္ေတြ
႔ခြင့္ရမသြားေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္တယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရြာႀကီး ခင္ဗ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သလို
ေအးခ်မ္းသာယာလာမွာ ပါ။ ခင္ဗ်ား ျမင္ေစခ်င္သလို
စိမ္းစိုလန္းဆန္းလာမွာ ပါ။
ဦးျပည့္ဝ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ . . . ။
ထြန္းဦး
ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ရြက္ လက္တြင္ းသို႔
ေရာက္လာျပန္သည္။ ဒီတစ္ရြက္ ကေတာ့ အေရွ႕
အေနာက္ ႏွစ္ မ်က္ႏွာစလံုးကို သံုးထား၏ ။
မိသားစုတစ္ခုက ဦးျပည့္ဝ ေသဆံုးသြားျခင္းအေပၚမွာ
ႏွေျမာတသ လြမ္းဆြတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
''ငယ္ငယ္ကတည္းက
ေပါင္းသင္းလာၾကေပမဲ့ မေျပာင္းလဲတဲ့ နင့္ရဲ႕
စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားပါတယ္။ ငါတို႔
အတူတူကစားခဲ့တာေတြ ၊ စာက်က္ခဲ့တာေတြ ၊
ဘုရားသြားခဲ့တာေတြ အခု
အသက္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တဲ့အထိ
ေအာက္ေမ့ေနတုန္းပဲ။ တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီရြာကို အုပ္ခ်ဳ
ပ္ခြင့္ရခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ နင့္ရဲ႕ ဆႏၵ၊ ငါတို႔ရြာႀကီး
ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္၊
အနီးအနားေက်းရြာေတြ ၾကားမွာ ေခါင္းေမာ့ႏိုင္ေအာင္၊
ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ား ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တယ္ဆိုတဲ့
နင့္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္။
ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားတဲ့ နင့္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳ
ပ္မႈ ၊ ဒါေတြ ကို ျမင္ရၾကားရတိုင္း
မ်က္ရည္ဝဲခဲ့ရပါတယ္။ နင့္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ေအာက္မွာ
ေနခြင့္ရတဲ့ ငါ့ကိုယ္ငါလည္း ဂုဏ္ယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါ
စိတ္မေကာင္းပါဘူး။
မိုးေခါင္ေနတဲ့ သကၠရာဇ္ေတြ ကို
တိုက္ဖ်က္ဖို႔ႀကိဳ း စားရင္း နင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီ။
ေစာင့္ေနပါ။ ငါတို႔ေမာင္ႏွမလည္း
နင့္ေနာက္လိုက္လာမွာ ပါ။ အခုဆို ငါ့ေမာင္ ဖိုးလူလည္း
နင္ေသဆံုးရျခင္းကို ေသလုေမ်ာပါး ခံစားေနရတယ္။
ငါတို႔လိုက္အလာကို ေစာင့္ေနာ္။ ၿပီးေတာ့
နင္ခ်စ္တဲ့ ငါတို႔ 'ကိုးေခ်ာင္း' ရြာႀကီးကို တမလြန္က
ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနဦး''
ေဒၚေအးသင္
စာဆံုးသြား၍ ေက်ာဖက္ကို
လွန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ . . .
''ေဟ့ေကာင္ ျပည့္ဝ . . .
မင္းသူငယ္ခ်င္း ဖိုးလူေလကြာ၊ ဘယ္လို
ျဖစ္တာလဲ။ မင္းကို ေသမင္းက ဘာလို႔
အေစာႀကီးေခၚသြားရတာ လဲ။ ငါေတာ့
ေသခ်ိန္မတန္ေသးတဲ့ လူသား တစ္ေယာက္ အတြက္
ေသမင္းကို လံုးဝအခဲမေက်ဘူးေဟ့။ မင္း ဘာမွမပူနဲ႔
သူငယ္ခ်င္း။ မင္းထားခဲ့တဲ့ ရြာကို ငါတို႔
ေစာင့္ေရွာက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ မိုးေခါင္လြန္းတဲ့
ငါတို႔ရြာႀကီး က်ိန္စာေျပဖို႔ ငါ အစြမ္းကုန္ႀကိဳ း စားမယ္။
ငါ့ကို ယံုပါကြာ။ မိုးသီးတစ္လံုး ေၾကြဖို႔
ငါ့အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ေပးရင္ ေပးရပါေစ၊
ငါေပးရဲတယ္။ ေက်းရြာနဲ႔လူမ်ဳ ိးကိုခ်စ္စိတ္
မင္းေလာက္မျပင္းေပမဲ့ ငါလည္း ငါတို႔ရြာသားေတြ
ပူေလာင္မႈ မ်က္ရည္ တစ္ခါစီးရတိုင္း
ဆတ္ဆတ္ခါေအာင္ ရင္နာရပါတယ္။
ငါ့ကိုယံု။ တစ္ခ်ိန္မွာ ငါတို႔ မင္းတို႔ရဲ႕ ဆႏၵ
လံုးဝျပည့္ဝရမွာ ပါ။ ဒါေပမဲ့ ငါ့ရဲ႕ ဝိညာဥ္ကိုေတာ့
အားျဖည့္ေပးေနာ္''
မင္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း
ဖိုးလူ
လက္ထဲမွစာရြက္ကို တေမ့တေမာကိုင္ရင္း
ေၾကာင္ေငးသြားမိသည္။ စာပါအဓိပၸာယ္ေတြ ကို
နားမလည္ပါေခ်။ အတန္ငယ္ ၿငိမ္သက္သြားၿပီးမွ
လက္ထဲမွစာရြက္ကိုခ်ရင္း တစ္ရြက္ေကာက္ကိုင္
လိုက္သည္။
''ဦးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔
စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ေျခာက္ႏွစ္ တာ အုပ္ခ်ဳ ပ္ခဲ့တဲ့
ဦးကို ကၽြန္ေတာ္ ့နည္းတူ တစ္ရြာလံုးလည္း
ဝမ္းနည္းမဆံုး ျဖစ္ေနၾကမွာ ပါ။ စိတ္ခ်ပါ၊ ဦးေနရာကို
အစားထိုးအုပ္ခ်ဳ ပ္မဲ့ ဦးယုဝကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္
တို႔အားလံုး ရိုေသမယ္။
ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြ
ဒီကိုးေခ်ာင္းရြာႀကီးကို ကာကြယ္မယ္လို႔
ကတိေပးပါတယ္''
(ကိုးေခ်ာင္းရြာ ကာလသားမ်ား အဖြဲ႔)
လက္တြင္ းသို႔ ေနာက္တစ္ရြက္
ထပ္ေရာက္လာျပန္သည္။ ဒီစာရြက္ ကေတာ့
အုတ္နီၾကမ္းေတြ ေပေနသျဖင့္ ခါကာ ဖတ္ရသည္။
''ယကၡတို႔အဖြဲ႔ ကေတာ့ ေက်နပ္ေနမွာ
ေသခ်ာတယ္။ ရြာကို သူတို႔ ျခယ္လွယ္ခ်င္တိုင္း
ျခယ္လွယ္လို႔ရၿပီေလ။ ေသခ်ာတာ ကေတာ့ ဦးမရွိရင္
ရြာပိုင္ေရေလွာင္ကန္ထဲကေရကို သူတို႔သိသေလာက္
ေတာင္းၾ ကေတာ့မွာ ပဲ။
ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။
အမွန္က ဦးအစား ယကၡတို႔အဖြဲ႔ ေသရမွာ
ဗ်''
ဖိုးစည္
စာဆံုးသြားသည့္ေနာက္မွာ ေတာ့
အသက္ကို ျပင္းျပင္းရွဴ ရင္း ၿငိမ္သက္သြားမိသည္။ သို႔
ေပမဲ့ လည္း လူတို႔၏ သဘာဝ အတိုင္း သိခ်င္မႈ ကို
အေတာမသတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေနာက္တစ္ရြက္ ထပ္ကိုင္မိ
ပါ၏ ။
ထိုစာရြက္ ကေတာ့ . . .
''ခင္ဗ်ား ျမန္ျမန္ေသတာပဲ
ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားက
ကၽြန္ေတာ္ တို႔လို အုပ္ခ်ဳ ပ္တဲ့လူ မဟုတ္ဘူး။
အႏိုင္က်င့္တဲ့လူဗ်။ ဦးသီလေသသြားတာ ေျခာက္ႏွစ္
ရွိေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ က်ဳ ပ္တို႔ရြာကို မိုးရြာေအာင္ ခင္ဗ်ား
အခုခ်ိန္ထိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ က်ဳ ပ္တို႔ကိုက်ေတာ့
ေန႔တိုင္း ေရခပ္ခိုင္းတယ္။ ေသာက္ေရကိုက် ခြဲတမ္းနဲ႔
ျပန္ခြဲေပးတယ္။
ခင္ဗ်ားအုပ္ခ်ဳ ပ္မွ က်ဳ ပ္တို႔မွာ ေရေတာင္
ဝဝလင္လင္ မေသာက္ရဘူး။ ဒီၾကားထဲ ယကၡတို႔
အတြက္ ေရကို တစ္လႏွစ္ ခါေလာက္
ပံုမွန္ခြဲေပးေနရေသးတယ္။ ခြဲေပးရမွာ ေပါ့ . . .
ခင္ဗ်ားမွ ယကၡကို မယွဥ္ႏိုင္ပဲ။
ခင္ဗ်ားတတ္ထားတဲ့ ပညာေတြ ကိုေတာ့
ႏွေျမာတယ္။
ဒါေပမဲ့ ျမန္ျမန္ေသတာပဲ
ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ''
စိန္လွ
ေနာက္တစ္ရြက္လည္း
ဆက္မဖတ္ခ်င္ေတာ့။ ဒီရြာအေၾကာင္း
ဘာမွမသိေသးေပမဲ့ ဖတ္လိုက္ ရေသာ စာေတြ အရ
သာမန္ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ ျဖစ္တည္မႈ ထက္
ထူးျခားေနတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ၿပီးေတာ့
စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းေနသည္မွာ လည္း ဆိုဖြယ္ရာမရွိ။
လက္ထဲမွ စာရြက္ကိုခ်ရင္း အီလစ္ဟူေသာ
ေကာင္ေလးကို စူးစူးစိုက္စုိက္ၾကည့္ကာ . . .
''အခု ေသသြားတာ ဒီရြာရဲ႕ လူႀကီးလား''
''ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔
အေခၚအရေတာ့ ရြာသူႀကီးေပါ့''
ေကာင္ေလးက စာရြက္မ်ား ကို
တစ္ပံုစီပံုေနရာမွ အေျဖေပးသည္။
''အခုလို စာေတြ ေရး ၿပီး သုသာန္နံရံမွာ
သြားညႇပ္ၾကတာကေရာ ဘာသေဘာလဲကြ . . . ''
မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥကို
ခပ္သြက္သြက္ပင္ ေမးလိုက္သည္။ ရိုးစစ္အေမးကို
ၾကား ေတာ့ ေကာင္ေလးက လိုလိုခ်င္ခ်င္ ျပံဳ း ၏ ။
''ဒါ . . . ေဟာဒီေက်းရြာရဲ႕ ထံုးစံတစ္ခုေပါ့။
လူ တစ္ေယာက္ ေသဆံုးတာနဲ႔ အသုဘခ်တဲ့ေန႔မွာ
အခုလိုပဲ ေသဆံုးသူအတြက္ ဝမ္းနည္းစာေတြ ေရး ၿပီး
သုသာန္နံရံမွာ ထိုးညႇပ္ၾကတယ္။ ဘယ္
ကတည္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာလည္းေတာ့ မသိဘူး''
ရိုးစစ္ မ်က္ေမွာ င္ၾကဳ တ္မိ သြားပါသည္။
ၾကားရသည့္စကားေတြ က ထူးဆန္းေနသည္ မဟုတ္ပါ
လား။
''ခင္ဗ်ားလည္း ဖတ္ၾကည့္ၿပီးသြားၿပီပဲ။
ဘယ္လိုလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာ ဟုတ္ရဲ႕ လား''
''ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါ
ဖတ္ၾကည့္ရသေလာက္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစာႀကီးပဲ မဟုတ္
သလိုပဲ''
အီလစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ျပံဳ း သည္။
ဘာမွ်ေတာ့မေျပာ။
''ဒါ သူႀကီးေသသြားလို႔ ဝမ္းနည္းစာေတြ
ဒီေလာက္မ်ား တာပါ။ သာမန္ရြာသားတစ္ဦးဆိုရင္
ေတာ့ ဝမ္းနည္းစာ နည္းနည္း ပါပဲ''
စာရြက္ေခါက္ေတြ ျဖန္႔ကာစီေနေသာ
ေကာင္ေလးကိုၾကည့္ၿပီး ေမးမိသည္။
''မင္းကေရာ ဒီစာရြက္ေတြ ကို
ဘာလို႔စီေနတာလဲ''
''သခ်ၤာတြက္ဖို႔ေလ''
ထိုစကားၾကားရေတာ့ ဇရပ္ပတ္ဝန္းက်င္ကို
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၾကည့္မိသည္။ တကယ္
ဟုတ္ေလာက္၏ ။ ဇရပ္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ နံရံတို႔မွာ
မညီမညာေရး ျခစ္ထားေသာ တြက္ခ်က္မႈ ဂဏန္းေတြ
က သက္ေသခံေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
တစ္စံုတစ္ရာေမးမည္ ့ဟန္ျပင္ၿပီးမွ မေမး ျဖစ္ဘဲ
တံေတြ းကိုသာ မ်ဳ ိခ်မိသည္။
လည္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္
ပူကာဆင္းသြား၏ ။ ထိုအခါမွ ခႏၶာကိုယ္က
ေရတစ္ေပါက္ကို လိႈက္လိႈက္ေမာေမာ ေတာင့္တေနဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပန္ဝင္သြားသည္ေၾကာင့္ . . .
''ေကာင္ေလး . . . ဒီနားမွာ
ေရေလးတစ္ခြက္ေလာက္ မရႏိုင္ဘူးလား''
သူ႔စကားေၾကာင့္ အီလစ္မွာ
ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ပါ၏ ။
''ေရ . . . ဟုတ္လား၊ အဟက္ . . . ဟား ဟား
. . . ဟား ခင္ဗ်ား ေတာ္ ေတာ္ ရယ္ရတဲ့လူပဲ။ ခုန
အသုဘလိုက္ပို႔တဲ့လူေတြ ဝိုင္းေအာ္ၾကတဲ့စကားေတြ
ကို မၾကားဘူးလား''
ရိုးစစ္ မ်က္ေမွာ င္ကုတ္မိသြားေတာ့ . . .
''ေရရွားတယ္လို႔ ေျပာဦးမလား၊ ေရငတ္ၿပီး
ေသၾကဦးမလား ဆိုတာေလ''
ရိုးစစ္ မွတ္မိသလို
ေခါင္းညိတ္ျပလိုက္သည္။
''ဒီရြာမွာ မိုးမရြာတာ ေျခာက္ႏွစ္ ရွိၿပီ''
''ေဟ . . . ''
''ဟုတ္တယ္၊ မိုးမရြာတာ ေျခာက္ႏွစ္
ရွိသြားၿပီ''
ခ်က္ခ်င္း ပဲ ခုနဖတ္လိုက္ရေသာ
စာသားတစ္ရပ္ကို သတိရမိပါသည္။ ဖတ္တုန္း ကေတာ့
မယံု တစ္ဝက္၊ ယံုတစ္ဝက္၊ က်ိန္စာေတြ ၊
မိုးေခါင္တာေတြ ကို ဖတ္သာဖတ္လိုက္ရတယ္။
သိပ္မယံုခ်င္၊ နားလည္း နားမလည္၊ ဒါေပမဲ့ . . .
''ဘာ ျဖစ္လို႔လဲ''
''က်ိန္စာအတိုက္ခံထားရလို႔''
စာထဲမွာ သိထားၿပီးသား ျဖစ္ေပမဲ့
သူပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္း ပြင့္သြားသည္။ အံ့ၾသတႀကီး
ျဖစ္သြားေသာ သူ႔ပံုစံကိုၾကည့္၍ ေကာင္ေလးက . . .
''ကဲပါ၊ ဒါေတြ ထားလိုက္ပါ။
အခုေလာေလာဆယ္ ခင္ဗ်ား ေရဆာေျပဖို႔ ကၽြန္ေတာ္
ကူညီေပး ပါ့မယ္''
ေျပာေျပာဆိုဆို ေကာင္ေလးက
ဇရပ္တစ္ေနရာကို ေလွ်ာက္လွမ္းသြားသည္။
ထိုေနရာမွာ ေကာင္ေလး၏ တိုလီမိုလီပစၥည္းမ်ား
ထားရွိရာေနရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္အေဟာင္းေတြ
၊ ေရဘူးခြံ ေတြ ၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္
အစုတ္အျပတ္ေတြ ၊ အဝတ္အစား အေဟာင္းအျမည္
့ေတြ ၊ မီးေသြးခဲ အတို အစေတြ စံုကာေန၏ ။
ထိုအထဲကမွ ေကာင္ေလးက
ဘူးသီးေျခာက္တစ္လံုးကို ဆြဲထုတ္လာၿပီး . . .
''ေရာ့ . . . ခင္ဗ်ား တစ္ေယာက္ စာေတာ့
ရမွာ ပါ''
ဘူးသီးကို အူတိုင္ႏႊာ အေျခာက္ခံထားေသာ
ေက်းလက္ေရဘူးတစ္မ်ဳ ိး ျဖစ္သည္။ အဖံုး
ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လက္ႏွစ္
ဆစ္ပမာဏေလာက္ေသာ ေရထုထည္တစ္ခုကို
တလႈပ္လႈပ္ ေတြ ႔ရ သည္။ ရိုးစစ္ အငမ္းမရ
ေမာ့ခ်လိုက္ေတာ့ . . .
''ျဖည္းျဖည္းေသာက္ဗ် . . . သီးေနဦးမယ္''
အူလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္
ေအးျမသက္ဆင္းသြားသည္။
ေစတနာရွင္ေကာင္ေလးက နံေဘးတြင္ ရပ္ကာ
ငတ္ငတ္မြတ္မြတ္ ေသာက္ေနေသာ သူ႔ပံုစံကိုၾကည့္ရင္း
. . .
''ဗိုက္ေရာဆာေနေသးလား . . .
ဗိုက္ဆာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ့မွာ စားစရာမရွိေတာ့ဘူး''
''ရပါတယ္''
ဘူးသီးေျခာက္ကိုခ်ကာ အေျဖျပန္ေပးေတာ့
ေကာင္ေလးက ေခါင္းတစ္ခ်က္ ညိတ္သည္။ ေရ
အဝေသာက္လိုက္ရသည္ေၾကာင့္ လား မသိ၊ မ်က္ခြံတို႔
ေလးလံလာသည္ ထင္မိသည္။ ခရီးပင္ပန္းမႈ ၊
ေမာဟိုက္ႏြမ္းနယ္မႈ ေတြ ႏွင့္ လူက ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို
ထံုထံုထိုင္းထိုင္း ျဖစ္သြား၏ ။
ဒါကို ေကာင္ေလးက ရိပ္မိသည္ထင္သည္။
''ခရီးပမ္းလာတာပဲဗ်ာ၊
ခဏေလာက္အိပ္လိုက္ပါလား၊ အားျပန္ျပည့္တာေပါ့''
ရိုးစစ္ ေခါင္းညိတ္မိလိုက္သလား မသိ။
ဒါေပမဲ့ ေကာင္ေလးအေၾကာင္းကိုလည္း ယခုထက္
ပိုသိခ်င္ေနေသးသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
''အခုလို ကူညီတာ ေက်းဇူးအမ်ား ႀကီး
တင္ပါတယ္ကြာ''
ေျပာေျပာဆိုဆုိ ေကာင္ေလးေရွ႕သို႔
လက္ထိုးေပးေတာ့ . . .
''ရပါတယ္''
လက္ကို ျပန္လည္ဆုပ္ကိုင္လိုက္ေသာ
အထိအေတြ ႔တစ္ခုေအာက္မွာ . . .
ခဏတာ လြင့္ေမ်ာသြားသည္ ထင္မိသည္။
ၿပီးေတာ့မွ . . .
''ေၾသာ္ . . . ''
*
( ၃ ) 
လြယ္အိတ္ကို ေခါင္းအံုးအိပ္ေနရာမွ
ဆတ္ခနဲ ႏိုးလာေတာ့ ေနေရာင္ က
သူအိပ္ေပ်ာ္ရာအရပ္ ကို ထိုးက်ႏႈတ္ဆက္ေနပါၿပီ။
နားထဲမွာ လည္း တံျမက္စည္းလွည္းသံ တရွပ္ရွပ္ကို
ၾကားရသည္ေၾကာင့္ ထထိုင္လိုက္ေတာ့ . . .
''ခ်လြမ္ . . . ''
ေျခေထာက္က သံပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ကို
အမွတ္မထင္ သြားတိုက္မိ၏ ။ ထိုအသံေၾကာင့္ တံျမက္
စည္းလွည္းသံ ရပ္သြားၿပီး . . .
''ႏိုးၿပီလားဗ် . . . ''
ၾကားဖူးထားေသာ အသံတစ္ခုက
နားထဲတိုးဝင္လာသည္။
''ေအးကြာ . . . ႏိုးၿပီ''
ျပန္လည္အေျဖေပးရင္း ေနေရာင္ ဝါဝါ
ထိုးက်ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မယံုသလို ေဝ့ဝဲၾကည့္မိ
ေတာ့ . . .
''ဘာလဲ . . . ေန႔တစ္ဝက္နဲ႔
တစ္ညလံုးအိပ္ေပ်ာ္သြားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
အံ့ၾသေနတာလား''
ၾကားရေသာ စကားေၾကာင့္ ေဝေဝဝါးဝါး
ျဖစ္ေနေသာ မ်က္လံုးတို႔ ျပဴ း က်ယ္သြား၏ ။ ကိုယ့္
ကိုယ္ကိုယ္လည္း မယံုမရဲ ျဖစ္သြားကာ . . .
''ငါ တကယ္ အဲေလာက္ထိ
အိပ္ေပ်ာ္သြားတာလား''
''ဟုတ္တယ္ေလ . . . ၊ မိုးလင္းၿပီးလို႔ ဟိုမွာ
ေနေတာင္ထြက္ေနၿပီ''
တကယ္လည္း ေနလံုးနီနီက ထြက္ျပဴ
စပင္ရွိေသးတာမို႔ မယံုမၾကည္ ျဖစ္မိေပမဲ့
လက္ခံလိုက္ရ ေတာ့၏ ။ လမ္းခရီး၏ ပင္ပန္းမႈ
ဒဏ္ေတြ ကို အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ကုစားလိုက္ရသည္
မဟုတ္ပါလား။ ယခုမွ လူက အနည္းငယ္ေပါ့ပါးကာ
စိတ္လက္ၾကည္လင္လာသလို ရွိသည္။
''ဟိုမွာ ခင္ဗ်ား မ်က္ႏွာသစ္ဖို႔
ေရယူလာတယ္''
ညႊန္ျပရာဆီၾကည့္မိေတာ့ ေရအျပည့္ႏွင့္
ခြက္ႏွစ္ ခြက္ကို ေတြ ႔ရသည္။ ထိုေရႏွစ္ ခြက္အား
ၾကည့္ရင္း အနည္းငယ္ ေတြ ေဝမိ သြားပါသည္။
မေန႔က ေသာက္ေရပင္ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္ေသာ ဇရပ္က
ယခု ခြက္ျပည့္ႏွစ္ ခြက္ဆိုေတာ့ . . .
''ဒီေရေတြ က . . . ''
တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႏွင့္ ရပ္သြားေပမဲ့
ေကာင္ေလးက သေဘာေပါက္သလို . . .
''ဟိုးေတာင္ထိပ္က တဲဝိုင္းဝိုင္းေလးကိုေတြ
႔လား''
လက္ညႇိဳ း ညႊန္ရာ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မိေတာ့
ႏုသစ္စေနေရာင္ ေအာက္မွာ တစ္လံုးတည္းရွိေန ေသာ
တဲပုပုဝိုင္းဝိုင္းေလးကို ေတြ ႔ရသည္။
ေတာင္ကုန္းျမင့္ေပၚမွာ ထိုတဲအိမ္တစ္လံုးမွလြဲၿပီး
က်န္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ကို မေတြ ႔ရ။
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း
အိုေဟာင္းကၽြတ္ဆပ္ေနေသာ တိုက္အိမ္ေလးကို
ၾကည့္ရင္း ေတြ းမိသည္။
သို႔ ေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ မွန္းမသိ ၾကည့္ရတာ
တစ္ခုခု ဆန္းၾကယ္ေနသည္။
''ဒီေရေတြ အဲဒီ အိမ္ကယူလာတာ''
''အဲဒီ မွာ ေရေပါတယ္ေပါ့''
''အင္း . . . ဆိုပါေတာ့ . . . ''
သိပ္ေတာ့ နားမလည္ပါေခ်။
ေတာင္ကုန္းျမင့္ေပၚသြားၿပီး ေရေပါရသည္တဲ့။ သူ
နားမလည္ ေပမဲ့ ေကာင္ေလး ကေတာ့ တံျမက္စည္း
ဆက္လွဲေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူလည္း ထိုင္ရာမွထကာ
ေရႏွစ္ ခြက္ရွိရာဆီ သြားလိုက္သည္။
အနီးကပ္ၾကည့္မိေတာ့ ေရမွာ
အၾကည္လင္ႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ စိမ္းလဲ့လဲ့ ရွိေနပါသည္။
တစ္ငံု ငံုၾကည့္လိုက္ေတာ့
ေပါ့ရႊတ္ရႊတ္အရသာကို ခံစားရ၏ ။ ကိစၥမရွိပါ။ သူ
ေမာ့ေသာက္ပစ္ လိုက္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့မွ
မ်က္ႏွာသစ္ျခင္းအမႈ ကို ျပဳ သည္။ ၿပီးဆံုးသြားစဥ္မွာ ပဲ
ရပ္ၾကည့္ေနပံုရေသာ ေကာင္ေလးက . . .
''ၿပီးရင္ သြားရေအာင္''
''ဘယ္ကိုလဲ''
ရိုးစစ္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖင့္
ျပန္ေမးလိုက္ေတာ့ . . .
''ခင္ဗ်ားကို သူႀကီးအိမ္လိုက္ပို႔ေပးမလို႔''
''သူႀကီးအိမ္ . . . ''
သံေယာင္လိုက္သြားမိကာ မ်က္လံုးတြင္ းမွာ
လည္း မေန႔က အသုဘတစ္ခုကို ေျပးျမင္မိသြား
သည္ေၾကာင့္ . . .
''သူႀကီးက မေန႔ကပဲ အသုဘခ်လိုက္ၿပီ
မဟုတ္ဘူးလား''
''ဟုတ္တယ္ေလ၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ညီ
က်န္ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားကို သူ႔ညီဆီလိုက္ပို႔ေပးမွာ ''
''ဘာလုပ္ဖို႔လဲ''
ေကာင္ေလးက သူ႔ကို ေသခ်ာၾကည့္၏ ။
''ခင္ဗ်ား ဗိုက္မဆာဘူးလား''
ထိုအခါမွ သတိရသြား၏ ။ ဟုတ္သားပဲ။ သူ
ထမင္းမစားရတာ ရက္ေပါင္းေတာ္ ေတာ္ ၾကာေန ၿပီ။
ပါလာေသာ ရိကၡာ ျပတ္သြားခ်ိန္မွာ အဆင္ေျပတာကို
စားေသာက္ရင္း ခရီးဆက္လာရသည္ မဟုတ္ပါလား။
ဆက္ရမဲ့ခရီးက ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွန္း
မသိေသး။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အာဟာရတစ္ခုခုေတာ့
ျဖည့္တင္းေပးမွ ျဖစ္ေပမည္ ။ ေရပဲရွိသည့္ခႏၶာကိုယ္က
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေတာင့္ခံႏိုင္မလဲ သူ ဆံုးျဖတ္ဖို႔
မတတ္ႏိုင္သည္ေလ။
''လိုက္ခဲ့ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရြာက
ဧည့္သည္ေတြ အေပၚမွာ တာဝန္ အၿမဲေက်ပါတယ္''
ေျပာေျပာဆိုဆို ေကာင္ေလးက
လက္ေခါက္တစ္ခ်က္အား အသံရွည္ဆြဲကာ မႈ
တ္လိုက္သည္။
''ရႊီး . . . ''
လက္ေခါက္သံက သုသာန္တြင္ းမွတစ္ဆင့္
ေလေဆာင္ရာကို ေမ်ာပါသြား၏ ။
....... 
သိုးေဆာင္း၏ "ပဥၥလက္႐ြာ" အခန္းဆက္ဝတၳဳ႐ွည္ အပိုင္း ( ၂ ) ကို မနက္ျဖန္ ည ( ၇ ) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးသြားပါမည္။  စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ "ပဥၥလက္႐ြာ" အခန္းဆက္ဝတၳဳ႐ွည္ကို တနလၤာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ၊ ေန႔စဥ္ ည ( ၇ ) နာရီခြဲ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

"ဒီပို႔စ္ေလးကို ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္ဆိုရင္ Like နဲ႔ Share လုပ္ေပးဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္"
ဝန္ဇင္းပရိသတ္ႀကီးကို ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ ... ။

Related Posts