ထုတ္ေဝသူ ၁၇ ဦးက ျငင္းပယ္ခဲ့သူ စာေရးဆရာ ေပါလ္ေအာ္စတာ ...


ထုတ္ေဝသူ ၁၇ ဦး၏ ျငင္းပယ္မႈကို ခံခဲ့ရသူ စာေရးဆရာ ေပါလ္ေအာ္စတာအေၾကာင္း

New York ႐ွိ ထုတ္ေဝသူ ၁၇ ဦးတိတိ ျငင္းပယ္မႈကို ခံရၿပီးေနာက္ The New York Trilogy ၏ ပထမအတြဲ City of Glass ကို San Francisco ႐ွိ Sum and Moon ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္ႏွစ္တြဲျဖစ္သည့္ Ghosts ႏွင့္ The Locked Room တို႔ကို ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဆက္တိုက္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ ႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ Paul Auster သည္ သည့္မတိုင္ခင္ကတည္းက စာေပ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ စကားေျပကဗ်ာ White Spaces ကို ၁၉၈၀ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသံုးအုပ္တြဲ ဝတၳဳက်မွပဲ သူ၏ စာေပလမ္းေၾကာင္းကို အမွန္တကယ္ စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

Auster သည္ သူ၏ ပံုႏွိပ္မခံရခင္ ႏွစ္ကာလမ်ားအေၾကာင္းကို Hand to Mouth; A Chronicle of Early Failure (1997) တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ၆၀ ႏွစ္ကာလမ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သူသည္ Columbia တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Paris တြင္ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ဘာသာျပန္ဆရာတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခမခ်ခင္ ေရနံတင္ သေဘၤာတစ္စင္းတြင္ လအနည္းငယ္ ဝင္လုပ္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ သူသည္ သူ၏ ပထမဇနီး စာေရးဆရာမ Lydia Davis ႏွင့္အတူ Little Hand မဂၢဇင္းကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း ဤအမည္ႏွင့္ပင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ပထမဆံုး ဘာသာျပန္ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ A Little Anthology of Surrealist Poems ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ တြင္ New York သို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး သူတီထြင္ထားသည့္ ေဘ့စ္ေဘာ ကဒ္ဂိမ္း ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ၾကည့္သည္။ ၁၉၈၂ တြင္ သူ၏ ပထမဆံုး စကားေျပစာအုပ္ The Invention of Solitude ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္မွာ သူ႔ဖခင္ဆံုးၿပီး မၾကာမီေရးသားခဲ့ေသာ အမွတ္တရမ်ားႏွင့္ ဖခင္ဘဝကို ေစ့ငုျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

Auster သည္ သံုးအုပ္တြဲ ဝတၳဳႀကီးကို ေရးသားၿပီးသည့္ေနာက္ တစ္ႏွစ္တစ္အုပ္ မွန္မွန္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ တြင္ In The Country of Last Things ဝတၳဳ ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး အျခားဝတၳဳမ်ားျဖစ္သည့္ Moon Palace ကို ၁၉၈၉ တြင္ လည္းေကာင္း၊ The Music of Chance ကို ၁၉၉၀ တြင္လည္းေကာင္း၊ Leviathan ကို ၁၉၉၂ တြင္ လည္းေကာင္း၊ The Book of Illusions ကို ၂၀၀၂ တြင္ လည္းေကာင္း ဆက္တိုက္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္အစိုးရမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ သူရဲေကာင္းမွဴးမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္ (၁၉၉၇ တြင္ အရာ႐ွိအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ျခင္းခံလိုက္ရသည္)။

Auster ၏ အႏုပညာအလုပ္မ်ားမွာ မွတ္သားဖြယ္ရာ စံုလင္လွသည္။ ဝတၳဳ၊ အက္ေဆး၊ ဘာသာျပန္၊ ကဗ်ာ၊ ျပဇာတ္၊ သီခ်င္းႏွင့္ (Sophie Calle ႏွင့္ Sam Messer အပါအဝင္) ပန္းခ်ီဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အႏုပညာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သူသည္ Smoke (1995), Blue in the Face (1995), Lulu on the Bridge (1998) စသည့္ ဇတ္ညႊန္းသံုးခုကို ကိုယ္တိုင္ေရးသားကာ ကိုယ္တိုင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ သူ၏ ၉ အုပ္ေျမာက္ဝတၳဳ Oracle Night ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝဖို႔ရာ ႐ွိေနခဲ့သည္။ 

ဒီႏိုဗို

။	။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စာေရးဆရာ ဒီႏိုဗိုရဲ႕ ‘ၾသဇာႀကီးမား စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း’ စာအုပ္ထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လြယ္ကူစြာပဲ၊ ဒီပို႔စ္မွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 

ဆရာဒီႏိုဗို ျမန္မာျပန္ထားေသာ ေပါလ္ေအာ္စတာရဲ႕ စာအုပ္မ်ားကို ဝန္ဇင္းတြင္ ဝယ္ယူဖတ္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

Related Posts