အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား အပိုင္း ( ၂ ) ...


အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား အပိုင္း ( ၂ ) 

အဓိပၸာယ္႐ွိသည့္ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို ႏွစ္ဆယ္ရာစု စိတ္ပညာ႐ွင္ ‘ကားလ္ယြန္း’ က နက္႐ိႈင္းစြာ ေလ့လာ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ ယြန္းမွာ ဆြစ္လူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက (၁၈၇၅) တြင္ ေမြးခဲ့သည္။ သူသည္ သမားေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ပါရဂူ ျဖစ္သည္။ စိတ္ခြဲသ႐ုပ္ပညာ႐ွင္ ‘ဆစ္ဂမန္ဖ႐ိုက္’ ၏ စာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ကာ (၁၉၀၇) မွ (၁၉၁၃) ထိ ဖ႐ိုက္၏ အရင္းႏွီးဆံုးတပည့္ ျဖစ္လာသည္။ ယြန္းသည္ အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားစြာကို သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

(၁၉၀၉) တြင္ သူ႔ဆရာ ‘ဖ႐ိုက္’ ႏွင့္ ‘ယြန္း’ သည္ ထူးျခားေသာ တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို ႀကံဳခဲ့သည္။ စိတ္ပညာ႐ွင္ႏွစ္ဦးသည္ စိတ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲသံႀကီးတစ္ခုကို ႏွစ္ဦးစလံုး ၾကားလိုက္ရသည္။ ဖ႐ိုက္ကေတာ့ သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ သူ႔စကားကိုသာ သူ ဆက္ေျပာေနသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေပါက္ကြဲသံတစ္ခု ထပ္ၾကားလိုက္ရျပန္သည္။  ေသခ်ာၿပီ။ ဤ ေပါက္ကြဲသံသည္ သူတို႔ အခန္းထဲမွသာ ျဖစ္မည္။ ဖ႐ိုက္ စကားမဆက္ႏိုင္ေတာ့။ ထၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ အပူေပးေသာ ပိုက္လံုးမ်ား က်ံဳ႕လိုက္၊ က်ယ္လိုက္ ျဖစ္ရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ သူတို႔ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္စရာမ်ား ေပၚလာကာ ယံုၾကည္စရာကိစၥမ်ား ႐ွိလွ်င္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျပကာ ေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ရန္ ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။  

‘ယြန္း’ ၏ အိမ္တြင္ လွ်ပ္စစ္လူေခၚေခါင္းေလာင္း ႐ွိသည္။ ထို ေခါင္းေလာင္းမွာ ‘ဆာကစ္’ တစ္ခု ခၽြတ္ယြင္းကာ တီးသည့္အခါတြင္ မျမည္။ သူ႔ဘာသာသူ ျမည္ခ်င္သည့္ အခါတြင္ ျမည္တတ္၏။ ‘ယြန္း’ ၏ အေတြးအႀကံဳအရ တစ္ခုခု ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္စရာအေၾကာင္း ေပၚလာခါနီးတြင္ ထိုေခါင္းေလာင္း ထျမည္တတ္သည္။ တစ္ခါကလည္း ယြန္းသည္ သူ႔လူနာတစ္ဦးအား ပိတုန္းအေၾကာင္း ႐ွင္းျပေနစဥ္ အလြန္ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားၿပီး အေရာင္ အလြန္ေတာက္ပေသာ ပိတုန္းႀကီးတစ္ေကာင္ အခန္းထဲ ဝင္လာသည္။ ထိုပိတုန္းမွာ အလြန္႐ွားပါးေသာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔၏ အစီအရင္ ပိတုန္းႏွင့္ တစ္ေထရာတည္း ျဖစ္သည္။   

(၁၉၅၂) တြင္ ‘ယြန္း’ သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ (၁၈၀) တို႔၏ ဇာတာခြင္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာကာ ထိုအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသည္ တစ္ဘဝမဟုတ္ တစ္ဘဝ ဆက္စပ္မႈမ်ား ႐ွိဖူးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တိုက္ဆိုင္ႀကံဳႀကိဳက္ ဆံုစည္းမႈေပါင္း မ်ားစြာ ႐ွိၾကေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာကာ ယြန္းက ‘ဆင္ခ႐ြန္စင္နီစီတီသီဝရီ’ ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ‘ဆင္ခ႐ြန္စင္နီစီတီ (Synchronicity) ဆိုေသာ စာလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ - တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္မႈ - ဟု ဆိုလိုသည္။  ‘အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အရာဟူသမွ်၌ ထို အခိုက္အတန္႔၏ အရည္အေသြးအားလံုး ႐ွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အျဖစ္အပ်က္ အားလံုးသည္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ႐ွိၾကသည္’ ဟူေသာ သေဘာတရားကို ယြန္းက တင္ျပခဲ့သည္။  

ဟိန္းလတ္

။	။ အခု ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဆရာဟိန္းလတ္ေရးတဲ့ ‘စိတ္ႏွင့္ဂမၻီရ၊ အသိရခက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း’ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဟိန္းလတ္ရဲ႕ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္႐ႈခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဝန္ဇင္းမွာ ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစ။

Related Posts