၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းမ်ား ...


၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းမ်ား 

၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းေတြ ( 21st Century Skills ) ဆိုတာ ဘာေတြလဲ ?

ယေန႔ သတင္းေခတ္ႀကီးထဲမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ လူငယ္လူ႐ြယ္ေလးေတြအတြက္ မိမိရဲ႕ အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္သူေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္း ( ၁၂ ) ခုကို ၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းေတြလို႔ ေခၚပါတယ္။ ၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ - 

၁။ စဥ္းစားေဝဖန္ ေတြးေခၚႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း (Critical Thinking) 
၂။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ (Creativity) 
၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ (Collaboration) 
၄။ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း (Communication) 
၅။ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိ႐ွိနားလည္ျခင္း (Information Literacy) 
၆။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ရာ ၾကားခံနယ္ကို သိ႐ွိနားလည္ျခင္း (Media Literacy)
၇။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္သည့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားကို သိ႐ွိနားလည္ အသံုးျပဳတတ္ျခင္း (Technology Literacy)
၈။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္၊ လက္ခံသင္ယူလြယ္ျခင္း (Flexibility)
၉။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း (Leadership)
၁၀။ ကိုယ္တိုင္တီထြင္ဖန္တီးေသာ အေတြးအျမင္သစ္ အႀကံဉာဏ္သစ္မ်ား ႐ွိျခင္း (Initiative)
၁၁။ အခက္အခဲမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားၾကားမွ မိမိစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိေရာက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း (Productivity)
၁၂။ အျခားသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး႐ွိျခင္း (Social Skill)

အထက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ လွ်ပ္စီးကဲ့သို႔ ျမန္ေသာ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားထဲမွာ တူညီတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ေတာ့ ႐ွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ အခ်က္အားလံုးဟာ အင္တာနက္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာျဖစ္ၿပီး Internet ေခတ္ႀကီးထဲမွာ မျဖစ္မေန တတ္သိနားလည္ ပိုင္ဆိုင္ထားသင့္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဆာင္းပါးေလးမွာ ထိုအရည္အခ်င္းေတြမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ ပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္လို အေထာက္အကူျပဳမယ္ဆိုတာ၊ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ 

ဒီအရည္အခ်င္းေတြကို အသက္အငယ္ဆံုး အလယ္တန္းေက်ာင္းကေနစၿပီး သင္ၾကားေပးလို႔ရပါတယ္။ ၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းေတြကို ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ား ထပ္မံခြဲျခားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေခါင္းစဥ္တစ္ခ်က္စီကို 

-	Learning Skills
-	Literacy Skills
-	Life Skills ဆိုၿပီး ( ၃ ) မ်ိဳး ျပန္ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ 

ထိုသံုးမ်ိဳးလံုးမွာလဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသံုးျပဳမႈ အေတြ႕အႀကံဳေတြ တစ္မ်ိဳးစီ ပါ႐ွိပါတယ္။ 
Category 1: Learning Skills (The Four C’s)

သင္ယူမႈအရည္အခ်င္း [ C – ၄ လံုး ]

ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားဟာ ေခတ္နဲ႔အညီ လုပ္ငန္းခြင္မွာ တိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ ညႇိယူႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သင္ယူစရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သိ႐ွိလာပါမယ္။ ၄င္း C – ၄ လံုးဟာ ၂၁ရာစု အရည္အခ်င္းေတြထဲမွာ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးပါပဲ။ 

ေအာက္ပါအရည္အေသြးမ်ားကို ပညာေရးေလာကမွ ပညာ႐ွင္မ်ားအားလံုးလိုလို သိၿပီးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ Skills ေတြဟာ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေတြ အတြက္လည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနလို႔ပါပဲ။ အလုပ္သေဘာနဲ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး အေရးႀကီးမႈပမာဏ ကြာျခားေပမဲ့လဲ အားလံုးေသာ ပညာရပ္ေတြမွာ ပါဝင္ၾကပါတယ္။ 

C – ၄ လံုးမွာ ပါဝင္တာေတြကေတာ့ -

၁။ စဥ္းစားေဝဖန္ ေတြးေခၚႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း (Critical Thinking) 
၂။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ (Creativity) 
၃။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ (Collaboration) 
၄။ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း (Communication)
 
ၾကည္ႏွင္းခိုင္ 

Ref; Chris Zook, content marketing manager at Applied Educational Systems from Applied Education System

။	။ C – ၄ လံုးရဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီ အေၾကာင္းအရာေတြကို မနက္ျဖန္မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ဖို႔ *အခမဲ့ဖတ္စရာ* က႑ေလးကို ေန႔စဥ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစ။ 

Related Posts