ဘဝကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း [ Motivation ]


ဘဝကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

လူ႔ဘဝကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရာတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အ႐ြယ္သံုးပါးကို ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ပထမအ႐ြယ္၊ ဒုတိယအ႐ြယ္၊ တတိယအ႐ြယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ 

ပထမအ႐ြယ္ႏွင့္ ဒုတိယအ႐ြယ္တို႔၌ လူ႔ဘဝတြင္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အမႈကိစၥမ်ားျခင္းသည္ သဘာဝျဖစ္၏။ ပညာ၊ ဥစၥာ ႐ွာေဖြစုေဆာင္းသည့္ ဘဝကာလအပိုင္းအျခားလည္း ျဖစ္သည္။ မိမိဘဝ ရပ္တည္ဖူလံႈေရးအတြက္ စိတ္ေဇာသန္သန္ျဖင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားရေသာ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဤဘဝအဆစ္အပိုင္းတြင္ လူသည္ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆံုး႐ံႈးမႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူအမ်ားစုတို႔၏ တစ္သက္တာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈတို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ဘဝအပိုင္းအျခားလည္း ျဖစ္ေလသည္။ 

တတိယအ႐ြယ္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈတို႔လည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ မေအာင္ျမင္မႈတို႔လည္း တက္ၾကြသည့္ အ႐ွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့ၿပီ။ ဤသည္မွာ ေယဘုယ်သေဘာျဖစ္သည္။ ဤကာလတြင္ မိမိဘဝကို ျပန္လည္႐ႈေမွ်ာ္သံုးသပ္မႈကို ျပဳမိၾကသည္။ ေဇာေပါင္းမ်ားစြာ ကြာက်သြားသည့္ တတိယအ႐ြယ္သို႔ ေရာက္မွသာ မိမိဘဝကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္စိတ္ ဝင္လာေလ့႐ွိသည္။ 

ဘဝကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရာတြင္လည္း ဆင္ျခင္ပံု ဆင္ျခင္နည္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ကြဲျပားႏိုင္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕က မိမိဘဝ၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕က မိမိဘဝတြင္ ယခုကာလအထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မ်ားၾကားထဲမွ ပရဟိတ အဘယ္မွ်ပါသည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္သည္လည္း ႐ွိမည္။ လူ႔ေလာကအတြက္ ေျပာစမွန္ျပဳေလာက္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ အဘယ္မွ် ပါမပါ ဆန္းစစ္ၾကသည္လည္း ႐ွိမည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ လူ႔ဘဝ၏ တန္ဖိုးကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ လူ႔ဘဝ၏ အႏွစ္သာရကို ႐ွာေဖြျခင္းလည္း မည္၏။ ထိုသို႔ လူ႔ဘဝအႏွစ္သာရကို ႐ွာေဖြတင္ျပသည့္စာကို ဖတ္ရျခင္းသည္ မိမိဘဝကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ သတိရေစသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ 

အေတြးအျမင္
အမွတ္ ၅၃၊ ၁၉၉၀၊ မတ္လ
…..
ဝန္ဇင္းသတင္းစကား ။	။ အခုလို စဥ္းစားေတြးေတာစရာ စာစုေတြပါဝင္တဲ့ - “အေတြးအျမင္ ဒႆနေခါင္းႀကီးမ်ား” စာအုပ္ကို ဝန္ဇင္းမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပုိ႔စ္ေအာက္ဆံုးမွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကိုႏွိပ္ၿပီး ခုပဲ ဖတ္႐ႈလိုက္ေတာ့ေနာ္။ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ Like & Share နဲ႔ ဝန္ဇင္းကို အားေပးခဲ့ပါဦးခင္ဗ်။ 

Related Posts