Personality က ေအာင္ျမင္မႈမွာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ ( ၁ ) [ Motivation Article ]


Personality က ေအာင္ျမင္မႈမွာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ ( ၁ ) 

‘Personality’ ။ ဒီစကားလံုးကေလး၏ အေရးပါမႈက တာသြားလွသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ၊ သင္တန္းမွာ၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြေတြထဲမွာ “ဒီလူက Personality ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲေနာ္” ဆိုတဲ့ စကားကို စာေရးသူတို႔ မၾကာခဏ ၾကားၾကရေလ့႐ွိၾကသည္။ ထိုသို႔ Personality ေကာင္းသည္ဟု ေျပာျခင္းခံရသူမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်ာ္ၾကားထင္႐ွားေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ 

သို႔ဆိုလွ်င္ ‘Personality’ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ( Success ) သည္ ဆက္စပ္ေနပါသလား။ Personality ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ မုခ်ေအာင္ျမင္မည္ဟု တထစ္ခ် မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း Personality က ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းတရား ( Cause of Success ) မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ စာေရးသူတို႔ လက္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 
[ Personality က ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ ]

‘ပုဂၢိဳလ္ခင္မွတရားမင္’ သည္ဟု စာေရးသူတို႔ ျမန္မာဆို႐ိုးစကား ႐ွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စာေရးသူတို႔ ပုထုဇဥ္အမ်ားစုသည္ လူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ေတြ႔ျခင္း အထင္အျမင္ ( First Impression ) ကို သူ၏ Personality ကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ေလ့ ႐ွိၾကသည္။ 

Personality ေကာင္းသူတစ္ေယာက္အဖို႔ လူအမ်ားၾကား ထင္ေပၚကာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအတြက္ မ်ားစြာ လြယ္ကူသေလာက္ လူအမ်ား၏ အေလးေပးဆက္ဆံမႈ၊ အထင္ႀကီးေလးစားမႈ၊ မိမိေျပာဆိုသည့္ စကားကို ေလးစားလက္ခံမႈတို႔ကို အလြယ္တကူ ရ႐ွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

[ Personality ဆိုတာ ဘာလဲ ]
Personality ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေမြးရာပါ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာျခင္း၊ ႐ုပ္ဆိုးျခင္းတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အဖို႔ ၄င္း၏ အလုပ္အကိုင္ ( Professional ) အဆင့္အတန္း ( Role Status ) တို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ေနထိုင္ျပဳမူ ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို Personality ေကာင္းသည္ဟု စာေရးသူတို႔က သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာ ေျပျပစ္မႈသည္ Personality ေကာင္းျခင္းအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း မ႐ွိမျဖစ္ အရာတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ Personality ေကာင္းသူမ်ား၊ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ လူအမ်ားအေပၚ ၾသဇာေညာင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

[ Personality ေကာင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ ] 
Personality ဆိုတာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ( Definition ) ကို ‘The personality is the typical pattern of thinking, feeling, and behaviors that make a person unique.’
‘Personality ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အမ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားထင္႐ွားေစသည့္ ေတြးေခၚမႈ၊ ခံစားမႈ၊ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံ ျဖစ္သည္’ ဟု ဖြင့္ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ခိုင္မာေသာ သုေတသနမ်ားအရ လူတစ္ေယာက္၏ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ ေဆာင္႐ြက္ပံုမ်ားသည္ ၄င္း၏ဘဝေအာင္ျမင္မႈ ( Success Life ) ႏွင့္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္စရာေကာင္းသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ Personality တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳမူ ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စာေရးသူတို႔ရဲ႕ personality ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမလဲ။ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ပါ။ 

( ၁ ) နားေထာင္ေကာင္းသူ ျဖစ္ပါေစ ( Be a better listener )
လူေတြကို သူတို႔ စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔နဲ႔ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုၿပီး စိတ္ဝင္တစား အားတက္သေရာ နားေထာင္ေပးျခင္းဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ သင့္ကို ကမၻာေပၚမွာ Personality အေကာင္းဆံုးသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လာေအာင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

( ၂ ) စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။ ( Read more and expand your interest )
စာဖတ္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ Personality ကို မ်ားစြာ တိုးတက္ေစပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္မိတ္ေဆြ။ စာေရးသူ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္မို႔ ခုလိုေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စာမ်ားမ်ားဖတ္လာေလေလ၊ ဗဟုသုတ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုသိလာေလ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္းစားမႈ ( Interest ) ေတြကို ပိုသိလာၿပီး၊ ပိုမို ဆက္ဆံေပါင္းသင္းရ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လာေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စာေပဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  ခံစားမႈပိုင္းေတြ ရင့္က်က္လာၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမတ္က်မႈ ( Mental Smart ) ပိုျဖစ္လာကာ Personality ေကာင္းလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

( ၃ ) ဆက္ဆံေျပာဆိုသူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေစ။ ( Be a good conversationalist ) 
သင့္အေနနဲ႔ စာမ်ားမ်ား ဖတ္လာတာနဲ႔အမွ် အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိုသိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူ႔ကိုဘယ္ပံု၊ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကို ဘယ္နည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္ကို သိ႐ွိလာၿပီး သံတမန္ဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုသူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာကာ Personality တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

See you at the top!
Ref; 10 ways to improve your personality
www.essentiallifeskills.net 
( ဒုတိယပိုင္းဆက္ရန္ )

။    ။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စာေရးဆရာ လင္းသိုက္ညြန္႔ ( ျမန္မာ့ေျမ ) ရဲ႕ 'ေအာင္ျမင္ျခင္းလက္ေဆာင္' ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲက ေကာက္ႏုတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ တကယ္လို႔ အဲ့ဒီစာအုပ္ကို စိတ္ဝင္စားလို႔ ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေအာက္ဆံုးမွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကိုႏွိပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါၿပီခင္ဗ်။ 

စာခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္း႐ွိမယ့္ ဝန္ဇင္း ... ။ 

Related Posts