‘လက္ေတြ႕အၾကားအျမင္ရနည္း’ [ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ ]


‘လက္ေတြ႕အၾကားအျမင္ရနည္း’
-	ဟိန္းလတ္ -  

“ေ႐ွးေခတ္အိႏိၵယျပည္ႏွင့္ ေ႐ွးေခတ္ဂရိျပည္မွ လူႀကီးသူမမ်ားက မိမိတို႔၏အရိပ္ကိုမိမိ ေရထဲမွာ အရိပ္ထင္ေနသည္ကို မၾကည့္သင့္ဟု အယူ႐ွိၾကသည္။ ဂရိလူမ်ိဳးတို႔၏ အယူအရ၊ မိမိအရိပ္ကို မိမိ ေရထဲမွာ ေပၚေနသည္ကို အိပ္မက္,မက္က ထိုသူ ေသတတ္သည္ဟု ယံုၾကည္တတ္ၾက၏။” ( ဆာဂ်ိမ္းစ္ဖေရဇာ ) 

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝေက်ာက္မ်ား၏ ဂမၻီရသတၱိႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယံုၾကည္မႈေတြ စြဲလမ္းမႈေတြ မ်ားစြာ႐ိွၾကသည္။ ဥပမာ ဆိုပါစို႔။ အခ်ိဳ႕ေက်ာက္မ်ားကို လာဘ္တိတ္ေစသည္ဟု ယူဆၾကသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေက်ာက္မ်ားက်ေတာ့ ေရာဂါဘယေတြ ေပ်ာက္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း သလင္းေက်ာက္ကို ေျပာင္ေအာင္ ပြတ္တိုက္ထားၿပီး ဖန္ေဂၚလီလို လံုးထားလွ်င္ အနာဂတ္ကို ျမင္ႏိုင္ေသာ အာ႐ံုေပၚေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နိမိတ္ဖတ္ပညာ႐ွင္မ်ားက ဖန္လံုးေဗဒင္ ေဟာရာတြင္ သလင္းေက်ာက္ဖန္လံုးကို သံုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖန္လံုးကဲ့သို႔ပင္ ေရဇလံုတစ္ခုမွာ အမည္းေရာင္မင္ေတြ အျပည့္ထည့္ကာ ထိုမင္ဇလံုကုိ အာ႐ံုခံၾကည့္၍လည္း အနာဂတ္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေဟာႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ မွန္ဘီလူးခံုးတစ္ခု ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဆးမည္းသုတ္ထားတာမ်ိဳး၊ ေက်ာက္မီးေသြးအမည္းကို ေျပာင္ေအာင္ ပြတ္တိုက္ၿပီး အာ႐ံုခံၾကည့္တာမ်ိဳးေတြလည္း ႐ွိေသးသည္။ 

( ၁၆ ) ရာစုက ဝိဇၨာပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ‘အက္ဒြပ္ကယ္လီ’ သည္ ေျပာင္ေအာင္ ပြတ္တိုက္ထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးခဲျဖင့္ ေဗဒင္ေဟာရာတြင္ အေတာ္စြမ္းခ့ဲသည္။ သူက စေကာ့ျပည္မွ မိဖုရားေမရီ အကြပ္မ်က္ခံရမည္ကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာကပင္ ႀကိဳတင္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

သာမန္အားျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးခဲမွာ ဘာမွ သတၱိမ႐ွိ။ ေက်ာက္မီးေသြးခဲကို ေျပာင္လက္ေနေအာင္ ပြတ္ထား၍ ဘာအစြမ္းသတၱိမွ ထြက္လာစရာ လမ္းမျမင္။ သို႔ဆိုလွ်င္ လူအမ်ားစုအဖို႔ ဤ ေက်ာက္မီးေသြးခဲကို တစ္ေနကုန္စိုက္ၾကည့္၍ ဘာမွ မျမင္ရေသာ္လည္း လူတခ်ိဳ႕ကမူ ေက်ာက္မီးေသြးခဲကိုၾကည့္ၿပီး အစစအရာရာ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

ဂမၻီရပညာ႐ွင္မ်ားက ထိုျပႆနာ၏ အေျဖကို သံုးမ်ိဳးသံုးစား ေျဖ႐ွင္းျပၾကသည္။ 
( က ) ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ( သို႔ ) သလင္းေက်ာက္မ်ားတြင္ ဂမၻီရတန္ခိုးသတၱိ ကိန္းဝပ္မေနတာကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ ဝတ္ဆင္သူ ( သို႔ ) အသံုးျပဳသူကိုကား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးမႈ ႐ွိႏိုင္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခိုက္တတ္သည္ဟု ယူဆထားလွ်င္ ထိုေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ဝတ္ဆင္သူ၏ စိတ္သည္လည္း ထိုအစြဲ၏ ဖိစီးခံရၿပီး အမွားအယြင္းေတြ လုပ္မိတတ္သည္။ ထို႔အတူပင္ အၾကားအျမင္ ေဟာေျပာသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သလင္းေက်ာက္ဖန္လံုးကို ေစ်းႀကီးလြန္း၍၊ ႐ွားပါးလြန္း၍ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးခဲေလးကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အာ႐ံုခံၾကည့္ၿပီးလည္း အေဟာအေျပာ မွန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဇလံုတစ္ခုထဲ ေရအျပည့္ထည့္ကာ ထိုေရဇလံုကို ၾကည့္ၿပီးပင္ အနာဂတ္ကို ေဟာေျပာတတ္တာေတြ ႐ွိသည္။ တကယ္ေတာ့ စိတ္အင္အားေလ့က်င့္မႈ အားေကာင္းဖို႔ႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ ျပင္းျပမႈတို႔ကသာ အေရးႀကီးပါသည္။ 

( ခ ) ဓာတ္ဖန္လံုး ( သို႔ ) ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳကာ တန္ခုိးသတၱိရေအာင္ ထုတ္ယူျခင္းထက္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ၾကားခံပစၥည္းအေနျဖင့္ သံုးကာ မိမိအာ႐ံုေပၚသည္ကို ေဟာေျပာတတ္တာ မ်ားပါသည္။ စရဏအားေကာင္း၊ သီလ၊ သမာဓိ႐ွိၿပီး သီလၿမဲသူတို႔သည္ စိတ္အာ႐ံု ၾကည္လင္တတ္သည္မွာ ဓမၼတာပင္။ ထိုသူတို႔အဖို႔ အၾကားအျမင္ အာ႐ံုေတြ အလိုလိုေပၚလာမွာ သဘာဝ။ သူသံုးေသာ ပစၥည္းထက္ အသံုးျပဳသူ၏ တန္ခိုးက ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ 

( ဂ ) လူတြင္ သာမန္အားျဖင့္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ေသာ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးသာ ႐ွိသည္။ ဝတၳဳပစၥည္း တစ္ခုခု႐ွိမွသာ ထိုဝတၳဳကို ျမင္ႏိုင္သည္။ ဒါကလည္း စကၡဳအာ႐ံုေၾကာတို႔၊ မ်က္စိထဲမွ သူငယ္အိမ္တို႔ စသျဖင့္ စကၡဳအာ႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးေကာင္းဦးမွ။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းသူမ်ားအတြက္မူ သာမန္လူတို႔မွာ႐ွိေသာ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးထက္ပိုၿပီး တတိယမ်က္လံုးေခၚ ဉာဏ္အျမင္ ေပၚလာတတ္သည္။ ဤသည္ကိုပင္ အၾကားအျမင္ရသည္ဟု ေခၚၾကသည္။ ငုတ္တုတ္ႀကီး ထိုင္ၿပီး မိမိျမင္တာ ၾကားတာ ေျပာေဟာေနျခင္းထက္ ဓာတ္ဖန္လံုးေလးၾကည့္၊ ဖဲခ်ပ္ေလးၾကည့္ စသျဖင့္ တစ္ခုခု အာ႐ံုခံသလိုျပဳကာ ေဟာေျပာျခင္းကို ဓာတ္ဖန္လံုးတို႔ ဘာတို႔က စြမ္းသည္ဟု လူေတြက ထင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အၾကားအျမင္ရသူမ်ားသည္ သာမန္လူမဟုတ္။ Abnormal ဆိုေသာ သာမန္မဟုတ္သူဟု ေျပာျခင္းထက္ သာမန္ထက္ပိုလြန္ေသာ ( Supernormal ) ဟု ေျပာရမည့္ သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ေပၚထြန္းေနသည္။ ေပၚထြန္းဦးမည္။ ထိုသူမ်ားတြင္ သိဒၶိ႐ွိေနသည္။ သိဒၶိဟူသည္ ေတာင္း၍မရ။ ေပး၍မရ။ သိဒၶိဆိုသည္မွာ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ 

အၾကားအျမင္ကိုလည္း က်င့္ယူ၍ ရသည္။ ဘာသာအသီးသီးတြင္ အၾကားအျမင္ရသူေတြ ႐ွိသည္။ ဘာသာတရားႏွင့္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္သူေတြ ထားဦးေတာ့။ သာမန္လူျဖစ္ေသာ သင္လည္း အၾကားအျမင္ ရခ်င္လွ်င္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအၾကားအျမင္သည္ သင့္ကို မည္သည့္တန္ခိုး႐ွင္ မည္သည့္ဝိညာဥ္မွ်၊ မည္သည့္ နတ္ေဒဝါကမွ် သင့္အား လာေပးျခင္း မဟုတ္သည္ကိုေတာ့ သင္ ႀကိဳတင္နားလည္ထားဖို႔ လုိပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို စိတ္႐ွည္သည္းညည္းခံၿပီး ေလ့က်င့္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။
 
၁။ သင့္မွာ သလင္းေက်ာက္ဖန္လံုး မ႐ွိလွ်င္လည္း ကိစၥမ႐ွိပါ။ ေရျဖည့္ထားေသာ ဇလံုတစ္လံုး ( သို႔ ) မင္ထည့္ထားေသာ ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ ( သို႔ ) အျခား အမည္းေရာင္ အရည္တစ္ခုခု ထည့္ထားေသာ ခြက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လိုအပ္ပါသည္။ 
၂။ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ တစ္ေနရာကို ႐ွာပါ။ မီး ခပ္မွိန္မွိန္ ထြန္းထားပါ။ ၁၅ - မိနစ္မွ ၄၅ - မိနစ္အထိ ထိုေနရာတြင္ ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ပါ။ ( သင္ေလ့က်င့္မည့္ အခ်ိန္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္ရမည္။ မနက္ ၆ - နာရီဆို ေန႔တိုင္း မနက္ ၆ - နာရီ။ ည ၉ - နာရီဆို ညတိုင္း ၉ - နာရီ။ ) 
၃။ မိမိေ႐ွ႕တြင္ ခ်ထားေသာ ေရဇလံု စသည္တို႔ကို စိုက္ၾကည့္ပါ။ သင့္စိတ္ကုိ ဗလာက်င္းႏိုင္သမွ် က်င္းထားပါ။ နံေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို အာ႐ံုထဲမွ ေဖ်ာက္ထားပါ။ ပထမေလ့က်င့္ကာစတြင္ သင္သည္ ဘာကုိမွ် ျမင္ရမည္မဟုတ္။ ငါေတာ့ အလဟႆ ငုတ္တုတ္ႀကီး လာထိုင္ေနမိၿပီဟု ေနာင္တ ရခ်င္ရမည္။ သည္လိုႏွင့္ ရက္ေတြ ၾကာသြားမည္။ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ လႏွင့္ခ်ီ ၾကာခ်င္ၾကာသြားမည္။ ဆက္သည္းခံပါ။ ထိုအခါတြင္ အာ႐ံုထဲမွာ တိမ္တိုက္ေတြလိုလို ဘာလိုလို ျမင္လာသည္။ အေရာင္ကေတာ့ အမ်ိဳးစံု ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျဖဴေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ ေငြေရာင္ တစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ ေသးေသးေလးတစ္ခု ၾကည့္ေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္။ 
၄။ သင္ျမင္ရသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္သားပါ။ ထိုပံုရိပ္၏ အဓိပၸာယ္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မည္ကို သံုးသပ္ စဥ္းစားပါ။ အတိတ္က ဒါမ်ိဳး ဘာျမင္ခဲ့ဖူးသလဲ။ ဘာျဖစ္ခဲ့ဖူးသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ေ႐ွ႕မွာ ဒါမ်ိဳးနဲ႔တူတာ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ သင္၏ မသိစိတ္ကို ႀကိဳးစားၿပီး ႏိႈးၾကည့္ပါ။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားလာလွ်င္ ဘာပံုရိပ္သည္ ဘာျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳတင္ နိမိတ္ျပသည့္ သေကၤတျဖစ္သည္ကို သိလာလိမ့္မည္။ 
မည္သူမဆို အထက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရလာေလေလ၊ ပို၍ အျမင္အာ႐ံု ျမန္ျမန္ရေလဆိုသည္ကို လက္ေတြ႕ သိျမင္လာရပါမည္။ 
……………
။     ။ စာေရးဆရာဟိန္းလတ္ ေရးတဲ့ ‘စိတ္ႏွင့္ဂမၻီရ’ ( အသိရခက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း ) စာအုပ္မွ ဆရာရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီပို႔စ္ကို ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ like နဲ႔ share ေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ဦး ။ 


Related Posts