စိတ္ခြန္အားျဖစ္ဖြယ္စာစုမ်ား [Motivational Article - 25]


ေအာင္ျမင္သူနဲ႔ က်႐ံႈးသူရဲ႕ ကြဲျပားခ်က္ ( ႏိုင္းႏိုင္းစေန )

၁။ ေအာင္ျမင္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရင္ေျပာင္းလဲဖို႔ သိတယ္။ က်႐ံႈးသူက ေလာကႀကီးကိုပဲ ေျပာင္းလဲခ်င္ခဲ့တယ္။ 

၂။ ေအာင္ျမင္သူက ေအာင္ျမင္ဖို႔ နည္းလမ္း႐ွာတယ္။ က်႐ံႈးသူက က်႐ံႈးမႈအတြက္ ဆင္ေျခ႐ွာတယ္။ 

၃။ ေအာင္ျမင္သူက အခက္အခဲတစ္ခါ ႀကံဳတိုင္း အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေတြ႔တယ္။ က်႐ံႈးသူက အခြင့္အေရးတိုင္းမွာ အခက္အခဲကို အရင္ေတြ႔တယ္။

၄။ ေအာင္ျမင္သူက ဒုကၡအခက္အခဲႀကံဳခ်ိန္ တျခားသူ လက္ေလွ်ာ့ေနာက္ဆုတ္သြားသည့္တိုင္ ကိုယ့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သူ ျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက ဒုကၡအခက္အခဲ မ႐ွိလည္း ဦးတည္ရာ ေပ်ာက္ေနသူ ျဖစ္တယ္။ 

၅။ ေအာင္ျမင္သူက ေလာကႀကီးမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းေစတဲ့အရာ မ႐ွိဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့လူပဲ ႐ွိတယ္ဆိုတာကို သိသူျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက အရာတိုင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသူ ျဖစ္တယ္။ 

၆။ ေအာင္ျမင္သူက တစ္ပါးသူရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကေန ကိစၥရပ္ကိုၾကည့္တယ္။ က်႐ံႈးသူက ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပဲ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ 

၇။ ေအာင္ျမင္သူက အက်င့္သီလကို ပထမ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို ဒုတိယေနရာထားသူ ျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက ဆန္႔က်င္စြာနဲ႔ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈေနာက္လိုက္ၿပီး အက်င့္သီလကို ေနာက္ခ်န္ထားသူ ျဖစ္တယ္။ 

၈။ ေအာင္ျမင္သူ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းက ကိုယ္ေအာင္ျမင္မယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ထားလို႔ ျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူ ႐ံႈးနိမ့္ရျခင္းက ကိုယ္ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ မယံုၾကည္ရဲသူ ျဖစ္တယ္။ 

၉။ ေအာင္ျမင္သူက စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းစရာနဲ႔ ႀကံဳတဲ့အခါ ကိုယ့္ကို သင္ယူစရာ၊ လုပ္စရာေတြနဲ႔ သိမ္းက်ံဳးလုပ္ေနတတ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းစရာနဲ႔ ႀကံဳတဲ့အခါ သက္ျပင္းအခါခါခ်ၿပီး အဲဒီ ခံစားခ်က္ထဲမွာပဲ ႐ုန္းမရေအာင္ နစ္ဝင္ေနတတ္တယ္။ 

၁၀။ ေအာင္ျမင္သူက လုပ္စရာ႐ွိတာကို ခ်က္ခ်င္းထလုပ္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက လြယ္ကူတဲ့ကိစၥကိုေတာင္ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး လုပ္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ 

၁၁။ ေအာင္ျမင္သူက ကိုယ့္ထက္ေတာ္သူ၊ ထက္ျမက္သူကို ေလးစားအားက်ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ဆိုးကြက္ကိုပဲ ႐ွာေနတတ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက ကိုယ့္ထက္ေတာ္သူ၊ ထက္ျမက္သူကို မနာလို မုန္းတီးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဆိုးကြက္ကိုပဲ ႐ွာေနတတ္တယ္။ 

၁၂။ ေအာင္ျမင္သူရဲ႕ စိတ္ထိခိုက္၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြက ျပင္ပေလာကက လာတာျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူရဲ႕ စိတ္ထိခိုက္၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြက သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္ထဲက လာတာျဖစ္တယ္။
 
၁၃။ ေအာင္ျမင္သူက အျမင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အာသီသ ျပင္းထန္တယ္။ က်႐ံႈးသူက ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ဖို႔ အာသီသ မ႐ွိဘူး။ 

၁၄။ ေအာင္ျမင္သူအတြက္ အဖိုးတန္ဆံုး အရင္းအႏွီးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူအတြက္ အႀကီးမားဆံုး မြဲေတမႈက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

၁၅။ ေအာင္ျမင္သူက အခြင့္အေရးကို ဖန္တီးတယ္။ က်႐ံႈးသူက အခြင့္အေရးကို ေစာင့္တယ္။ 

၁၆။ ေအာင္ျမင္သူက ယံုၾကည္မႈေတြကို မျပတ္ေမြးျမဴတယ္။ က်႐ံႈးသူက ယံုၾကည္မႈဆိုတာ ေမြးရာပါဗီဇလို႔ ယံုသူျဖစ္တယ္။ 

၁၇။ ေအာင္ျမင္သူက ႐ွည္လ်ားတ့ဲလမ္းေတြကို တစ္လွမ္းခ်င္းနဲ႔ အဆံုးထိ ေလွ်ာက္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ထားသူ ျဖစ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက တိုေတာင္းတဲ့လမ္းျဖစ္လည္း ေ႐ွ႕ေျခတစ္လွမ္း မတိုးရင္ အဆံုးထိ ေလွ်ာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ မသိသူ ျဖစ္တယ္။ 

၁၈။ ေအာင္ျမင္သူက အလုပ္မလုပ္ခင္ အရင္ေတြးေတာ ႀကံစည္တယ္။ က်႐ံႈးသူက အလုပ္မလုပ္ခင္ ေတြေဝၿပီး အလုပ္ၿပီးခ်ိန္ ေနာက္တရတတ္သူ ျဖစ္တယ္။

၁၉။ ေအာင္ျမင္သူက ခရီးလမ္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ရပ္နားၿပီး အနားယူေလ့႐ွိတယ္။ က်႐ံႈးသူက မၾကာခဏ ရပ္နားၿပီး ေတာင္ေတာင္ေျမာက္ေျမာက္ ေငးတတ္သူ ျဖစ္တယ္။ 

၂၀။ ေအာင္ျမင္သူက ေနရာတစ္ေနခုတည္းမွာ ႏွစ္ႀကိမ္မလဲက်ဘူး။ က်႐ံႈးသူက တစ္ေနရာမွာပဲ လဲက်ၿပီးေနာက္ ျပန္မထေတာ့ဘူး။ 

၂၁။ ေအာင္ျမင္သူက ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းကို ျပန္ၾကည့္တတ္တယ္။ က်႐ံႈးသူက ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းကို ျပန္ေလွ်ာက္တတ္တယ္။ 

မူရင္း - http://www.piyas.com

မွတ္ခ်က္ ။     ။ စာေရးဆရာမ ႏိုင္းႏိုင္းစေန၏ “သတၱိ႐ွိတဲ့ ပထမေျခလွမ္း စာစုမ်ား” ( စိတ္ခြန္အားျဖည့္စာစုမ်ား ) စာအုပ္မွ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

.....

"ဝန္ဇင္းပရိသတ္ႀကီးလည္း ဒီပို႔စ္ေလးကို ဖတ္႐ႈၿပီးလို႔ ကိုယ့္အတြက္ တစ္စံုတရာ အက်ိဳး ရ႐ွိသြားတယ္ဆိုရင္ Like နဲ႔ Share လုပ္ၿပီး ဝန္ဇင္းကို အားေပးခဲ့ၾကဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ဦး" 

ဝန္ဇင္းပရိသတ္ႀကီးကို ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္ ခ်စ္ခင္လ်က္။ 

Related Posts